< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Deň po

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

J. Hrabko analyzuje uznesenie vlády o opatreniach v súvislosti s celoslovenským testovaním.

Deň po 27. februári tohto roka bude opäť kľúčový: vyplýva to z uznesenia vlády o opatreniach v súvislosti s celoslovenským testovaním, ktoré už bolo zverejnené v Zbierke zákonov. Ide síce o nudný a tentoraz aj akoby naschvál mimoriadne komplikovaný dokument, od ktorého však závisí miera obmedzení slobôd od uvedeného dátumu. Je v ňom totiž ukrytých aj viacero nástrah.

Na rozdiel od prvého dokumentu, ktorý pripravila vláda pred 1. celoslovenským testovaním v novembri 2020, je ešte dostatočný čas na nápravu chýb. V dokumente je ich síce viacero, jedna je však zásadná aj preto, lebo sa týka tých najslabších – dôchodcov, presnejšie, ich dôchodkov, pre ktoré si chodia na poštu. Pokiaľ totiž nebudú mať potvrdenie o negatívnom výsledku testu, nebudú si môcť dôchodok na pošte vyzdvihnúť.

Ide o identickú situáciu – vláda totiž opäť hovorí, že osoby staršie ako 65 rokov nemusia ani tentoraz test absolvovať. Aj preto, aby sa odľahčili odberové miesta. Faktom je, že na test nemusí ísť nikto, ale ak nepôjde, musí niesť následky. Vrátane dôchodcov. Otázka teda znie, čo sa stane, ak dôchodcovia nebudú mať potvrdenie o negatívnom výsledku testu. A odpoveď je jednoduchá – budú môcť chodiť do obchodov rovnako ako iní ľudia, ktorí takéto potvrdenie nebudú mať, k lekárovi, na prechádzku so psom alebo mačkou a podobne.

A na rozdiel od iných ľudí budú môcť spolu s osobami mladšími ako 15 rokov ísť bez testu aj na prechádzky do prírody v rámci okresu. Iba pre úplnosť treba dodať, že negatívny výsledok testu možno nahradiť aj „preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.“

Lenže tak, ako bez testu nemôžu osoby mladšie ako 15 rokov ísť do školy, nemôžu ísť osoby staršie ako 65 rokov na poštu pre dôchodok. Takáto cesta sa totiž vôbec nezmestí pod „cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb,“ keďže podľa nej ide najmä o „nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá.“

Navyše, o ceste na poštu výslovne hovorí ďalší odsek vládneho uznesenia. A podľa neho dôchodcovia bez testu na poštu ísť nesmú a keď aj takúto cestu risknú, pošta ich nesmie na svoju prevádzku pustiť a dôchodok im vydať.

Už samozrejmosťou je, že dôchodcovia, ktorí ešte pracujú, test alebo jednu z jeho vyššie uvedených náhrad potrebujú, pretože bez neho do a z práce chodiť nesmú. A zamestnávateľ ich do práce ani nesmie pustiť. Ale aj tí, ktorí do práce nechodia, ale chceli by napríklad sprevádzať deti, presnejšie „žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,“ test budú potrebovať.

Nemožno pritom povedať, že vláda by nebola nepoučiteľná – napríklad čo sa týka cesty na opakované testovanie, na ktoré – a na rozdiel od prvého celoslovenského testovania – je už povolené komukoľvek ísť a nemusí zostať v karanténe.

Alebo keď nie tak dávno povolila ľuďom ísť do opravovne bicyklov, ale do opravovne automobilov už nie, túto chybu taktiež následne odstránila. A keď teraz vznikla dvojdňová diera v obmedzeniach – od 25. do 26. januára tohto roka – zrejme sa vláda jej odstránením bude ešte zaoberať: nemá totiž žiadny zmysel, aby po zhruba dvojtýždňovom lockdowne existoval dvojdňový voľný pohyb osôb a následne sa pokračovalo v obmedzeniach. Ďalšie uznesenie vlády je teda tak či onak potrebné.

A v neposlednom rade je tomu tak aj preto, lebo stále platí, že vždy je lepšie pravidlá rešpektovať či dodržiavať, ako ich porušovať či obchádzať.