Quantcast
< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Deväť dní

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Zo samotného rokovania vlády však nebolo ani v sobotu napoludnie známe, čo a ako vláda schválila, k dispozícii je stále iba návrh uznesenia, píše J. Hrabko.

Aj keď v piatok mimoriadne rokovala vláda a hlavný hygienik vydal novú vyhlášku, pravidlá správania sa od 10. januára 2022 nie sú opäť veľmi zreteľné.

Ministerstvo zdravotníctva už pred rokovaním vlády informovalo, ako a aké pravidlá by mali fungovať po ukončení zákazu vychádzania. Ministerka kultúry zase oznámila, že sa od pondelka otvárajú kultúrne podujatia v režime OP pre maximálny počet 50 návštevníkov. Zo samotného rokovania vlády však nebolo ani v sobotu napoludnie známe, čo a ako vláda schválila, k dispozícii je stále iba návrh uznesenia. Hoci bol schválený, stále nejde o oficiálne uznesenie, takže aj nasledujúci text je v podstate bez záruky.

Ak platí to, čo je napísané v návrhu uznesenia vlády, potom platí, že vláda schválila „zmenu návrhu aktualizácie Alert systému“. Povedané v skratke - zmenu v Covid Automate. Zároveň rozhodla, že Covid Automat sa nebude „do 18. januára 2022 vrátane“ uplatňovať. Na základe tohto návrhu by to malo znamenať, že do uvedeného dátumu nebude minister zdravotníctva na základe Covid Automatu týždenne predkladať na rokovanie vlády aktualizáciu mapy okresov a ani informovať verejnosť o rizikovej úrovni jednotlivých okresov. Ale rovnako, že do tohto dátumu hlavný hygienik by nemal „prijímať opatrenia“ vzťahujúce sa na obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí podľa aktualizovaného Covid Automatu.

Hlavný hygienik novú vyhlášku k obmedzeniam v prevádzkach vydal, ale aj tak nie je v tejto chvíli jasné a ani zrozumiteľné, aké pravidlá vlastne budú od pondelka platiť. Vrátane avizovaného otvorenia divadiel a kín. Naopak, jasné a zrozumiteľné z mimoriadneho rokovania vlády je to, že sa od 10. januára 2022 končí zákaz vychádzania a ďalšie obmedzenia s ním súvisiace. Jasné a zrozumiteľné je tiež to, že naďalej platí núdzový stav a „uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti“. A to aj napriek tomu, že neexistuje relevantný dôvod na udržiavanie núdzového stavu, keďže takmer všetky prevádzky a služby sú otvorené, hoci niektoré iba v obmedzenom režime. Kým však núdzový stav nebude zrušený alebo neuplynie jeho stanovená lehota, jednoducho platí - je to fakt.

Od pondelka tak vznikne rozhodne zaujímavá situácia, podobne, ako keď vláda medzi tzv. esenciálne obchody nezahrnula aj obchody s potravinami a nikto si tak pri rešpektovaní a dodržiavaní pravidiel nemohol v čase od 17. do 23. decembra 2021 potraviny v predajniach potravín oficiálne či legálne nakúpiť. A predsa si každý nakúpil. Bude to tak zrejme aj od pondelka - každý si bude robiť to, čo uzná za vhodné a to aj preto, lebo jeden minister vraví, že platí tamto, iný, že hento a ďalší, že aj toto. Vyhlášky hlavného hygienika sú pritom čoraz viac dlhšie a čoraz viac nečitateľné. Isté je tak len jedno - ak sa už nič nezmení, krajina by mala byť od 10. do 18. januára toho roka v akomsi medziobdobí a zároveň v očakávaní. Omikronu.