Quantcast
< sekcia Publicistika

Komentár J. Hrabka: Dobrovoľne nasilu

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Publicista Juraj Hrabko komentuje schválenie rodičovského dôchodku.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniak patrí k najšikovnejším a najlepším členom vlády. Poukazuje na to aj nedávne presadenie novely zákona o sociálnom poistení, v ktorom okrem viacerých závažných zmien dokázal presadiť aj nóvum - rodičovský dôchodok.

Ide síce o značne komplikovaný zákon, ale tým až tak nevyniká, vyniká skôr filozofiou a nastavením pravidiel. Medzi závažné zmeny napríklad nepochybne patrí percentuálne zmrazenie odvodov do druhého dôchodkového piliera – výška odvodov do neho mala byť od roku 2023 vyššia – a od roku 2024 ešte vyššia - ale najbližšie dva roky bude taká, aká bola aj doteraz, teda rovnaká: 5,5 percent. Dôvod je prostý, rodičovský dôchodok treba nejakým spôsobom odfinancovať a siahnuť na druhý pilier bolo zrejme najjednoduchšie. Ako už častokrát v minulosti. Možno to povedať aj tak, že zavedenie rodičovského dôchodku zaplatia všetci účastníci druhého piliera a to bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deti. Pôžitok z rodičovského dôchodku však všetci už mať nebudú – prinajmenej ho nebudú mať tí, ktorí deti mať nemôžu, nechcú alebo zo zdravotných dôvodov ich deti nebudú zarábať.

K šikovnosti M. Krajniaka patrí nepochybne aj to, ako rodičovský dôchodok nastavil. Aby bol úspešný, použil osvedčenú metódu – bez ohľadu na to, či dieťa chce alebo nechce rodičom takýmto spôsobom pomôcť – nemusí urobiť nič, štát vybaví všetko za neho. Iba ak naozaj, ale naozaj veľmi nechce, musí vyvinúť aj aktivitu a úradom to nahlásiť. Je isté, že ak by to bolo naopak, teda že zarábajúce deti, ktoré majú záujem o takúto formu pomoci, by preto museli aj niečo navyše urobiť – teda nahlásiť to úradom – dostali by sme pravdivejší, ale aj nedôstojnejší obraz spoločnosti. Teraz si stačí predstaviť iba pohľad úradníka na osobu, ktorá príde nahlásiť, že rodičovský dôchodok – povedané slovami zákona – má zaniknúť a hneď takmer každého takáto aktivita prejde. Pozitívom je, že aspoň netreba uvádzať dôvody zániku rodičovského dôchodku a nemusí ich posudzovať ani žiadna komisia s pečiatkou vyhovuje alebo nevyhovuje.

Aj ďalšie podmienky rodičovského dôchodku sú nastavené až neobvykle veľkoryso a hlavne za peniaze iných. Stačí povedať, že nárok na rodičovský dôchodok vzniká, ak dieťa odpracuje pár dní na Slovensku, ale zvyšok môže aj v zahraničí. Zároveň, ak niekto aj nájde odvahu a napriek všetkým patáliám požiada o zánik rodičovského dôchodku, aj tak bude rodičom vyplácaný ešte päť rokov: „Nárok na rodičovský dôchodok zanikne od prvého dňa sledovaného kalendárneho roka. Sledovaný kalendárny rok je najskôr piaty kalendárny rok nasledujúci po kalendárnom roku, v ktorom naposledy vznikol nárok na rodičovský dôchodok“.

Akokoľvek, nevedno a ani nevidno dôvod, pre ktorý bolo potrebné rodičovský dôchodok prijať. Okrem straníckeho. Naopak, existujú prinajmenej tri dôvody, prečo je z vecného hľadiska zbytočný - po prvé preto, lebo ani rodičovský dôchodok nedokáže pokryť náklady mnohých dôchodcov. Po druhé preto, lebo deti majú stále voči rodičom vyživovaciu povinnosť stanovenú zákonom. A po tretie preto, lebo deti, ktoré chcú pomáhať a pomáhajú rodičom, na to nepotrebujú žiadny zákon. A keďže platí, že zákony hovoria o tom, aká je spoločnosť, vypovedajú o nej z tohto uhla pohľadu naozaj veľa a nič príjemné. Aj preto, lebo z detí robí vec, obyčajný predmet: máš-nemáš bez ohľadu na okolnosti.

Zákon je jednoducho aj v časti o rodičovskom dôchodku kandidátom na vrátenie. O tom môže rozhodnúť iba prezidentka Z. Čaputová. Ak tak urobí, parlament zase bude rozhodovať o tom, či zákon bude platiť alebo nie – ak sa v takom prípade nenájde súhlas najmenej 76 poslancov, platný nebude. Ak sa nájde, bude potvrdením šikovnosti ministra M. Krajniaka.