Quantcast
< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Frázy a skutočnosť

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Vláda vedená E. Hegerom chce byť užitočná aj obľúbená, ale v zápase s vírusom jedno vylučuje druhé.

V predvečer štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu vláda ústami premiéra E. Hegera občanom a obyvateľom krajiny oznámila, aby si ho užili. Lebo sa chystá mať všetkých pod kontrolou a zhruba polovici ľudí hodlá obmedziť aj ďalšie práva - napríklad zákazom vstupu do rôznych obchodov, ale aj prevádzok poskytovateľov iných služieb.

Detaily nie sú ešte verejne známe, keďže aj vláda sviatkuje a hodlá sa ich tak zverejniť až zajtra. Nevedno tak ani to, odkedy budú platiť - možno však hlavný hygienik sviatok využil na prípravu vyhlášok a začnú platiť ešte pred víkendom. Ale skôr až po ňom, keďže zabezpečiť testy pre zamestnávateľov nebude jednoduchým orieškom. Navyše, keď ani tí nevedia, koľko ich budú potrebovať. Vláda sa spolieha na to, že zamestnanci budú oznamovať svoj zdravotný stav zamestnávateľovi dobrovoľne, ale keď sa tí rozhodnú nechať sa radšej otestovať, ako ho zamestnávateľovi oznámiť, bude nutný väčší počet testov ako je naplánovaný. Isto, otázka znie, prečo by zamestnanci sa radšej podrobili testovaniu ako oznámeniu, že sú zaočkovaní alebo prekonali Covid-19, odpoveď je však jednoduchá - lebo môžu. Nie každý musí byť totiž uzrozumený s tým, že už aj zamestnávateľ bude skúmať jeho zdravotný stav. O problémoch v dodávaní testov sa pritom bolo možné presvedčiť aj na začiatku školského roka, kedy zlyhal minister školstva - testy síce sľuboval, ale včas v potrebnom množstve nedodal. Ak to v tomto prípade nezlyhá - čo si nikto neželá - bude to príjemné prekvapenie.

Ešte v júli pritom patrilo Slovensko k tzv. premiantom, keď v počte nových prípadov bolo štvrté najlepšie spomedzi ostatných krajín Únie. „Chceme ísť cestou, kde ľudia nezomierajú,“ vyhlásil vtedy premiér E. Heger. Dnes je faktom, že ak si ľudia myslia, že situácia je zlá, nie je to tak - je oveľa horšia. Najlepšie informácie má alebo by mala mať vláda a ak vláda hovorí o presunoch pacientov, zákaze vykonávať bielu medicínu, nedostatku priestoru na uskladňovanie mŕtvych tiel a hrozbe humanitárnej katastrofy, sú len dve možnosti - buď chce ľudí vystrašiť alebo je to naozaj tak, ako to vyzerá.

Aj preto je zvláštne - vecne aj politicky - prečo sa vláda na uzáveru krajiny iba chystá. Čísla sú hrozivé už dávno a každý sa mohol dovtípiť, ako bude situácia pravdepodobne vyzerať po letných dovolenkách, aj štátom organizovaných leteckých dňoch, či návšteve pápeža. Nejde o to, čo vláda a vládna koalícia v tejto súvislosti robia, ale o to, ako to robia. Napríklad ako upravujú legislatívu. Čerstvá novela 12. zákonov poukazuje zreteľne na to, že nie vhodne ani dobre. Okrem iných dôvodov aj preto, lebo zavádza ďalší chaos a zmätok v zákonoch - to, čo v apríli tohto roka mohlo byť uskutočnené iba na základe ústavného zákona, dnes je to možné uskutočniť na základe dvoch noviel. Prvá bola schválená v máji toho roka a druhá, ktorá bola schválená minulý piatok, umožňuje už uložiť aj pracovnú povinnosť.

Vláda vedená E. Hegerom chce byť užitočná aj obľúbená, ale v zápase s vírusom jedno vylučuje druhé. Pri spomínaní na udalosti spred 32 rokov sa nedá vyhnúť ani vtedajším heslám či odkazom. Veľa ich zostáva aktuálnych, pre vládu E. Hegera je však v súčasnosti azda najdôležitejšie jedno - „Preč s frázami, je tu skutočnosť!“