< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Petícia a referendum

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

J. Hrabko analyzuje ústavné aspekty referenda.

Ministerka spravodlivosti M. Kolíková nedávno povedala, že podľa jej názoru nie je referendum o predčasných voľbách v súlade s Ústavou. A to hlavne z dôvodov, že „zasahuje do základných princípov demokracie“. O protiústavnosti je dokonca „presvedčená“ a to aj z dôvodu, že poslanec by potom nevedel, či je volený na rok alebo na tri a istým spôsobom by išlo o zavedenie imperatívneho mandátu.

Samozrejme, M. Kolíková má právo na názor, rovnako ako každý iný. Lenže každý iný nie je zároveň ministrom spravodlivosti, ako M. Kolíková. Faktom je, že podľa Ústavy „predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet“. Vyplýva z toho, že podľa ministerky spravodlivosti referendum s predmetom predčasných volieb zasahuje do niekoho základných práv a slobôd, keďže ani dane, ani odvody a ani štátny rozpočet predmetom referenda v tomto prípade nie sú.

To, napokon, vyplýva aj z predmetu samotnej otázky, ktorá má byť v referende položená: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?"

Ďalším faktom je, že hovoriť o ústavnosti referenda je značne predčasné, keďže ešte nebolo vyhlásené a to, či bude vyhlásené bude alebo nie, záleží po prvé od toho, či Ervin Erdélyi, ktorý je určený na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci, petíciu s požiadavkou na vyhlásenie referenda odovzdá prezidentke Z. Čaputovej.

A následne – po skontrolovaní dostatočného množstva právoplatných podpisov – od jej rozhodnutia ako s petíciou naloží. Teda či požiada o preskúmanie predmetu referenda Ústavný súd alebo referendum (ne)vyhlási bez neho. Aj to sa totiž môže, stať resp. nemožno to úplne vylúčiť.

Faktom však je tiež existencia zákona o petičnom práve, podľa ktorého sa zber podpisov na vyhlásenie referenda práve uskutočňuje. A ten už v úvodnom ustanovení hovorí, že „petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv“. V podstate to isté, čo hovorí Ústava o predmete referenda.

Ak je teda ministerka spravodlivosti M. Kolíková naozaj „presvedčená“ o protiústavnosti predmetu referenda o vyhlásení predčasných volieb, mala by byť presvedčená aj o tom, že petícia za jeho vyhlásenie nie je v súlade so zákonom. A ak je o tom naozaj presvedčená, mala by osloviť generálneho prokurátora, aby sa na petíciu z toho uhla pohľadu pozornejšie pozrel.

Isto, môže tak učiniť každý. Lenže nie každý je presvedčený, že referendum o predčasných voľbách je „protiústavné“ a že zasahuje do základných princípov demokracie tak, ako je o tom presvedčená ministerka spravodlivosti. Samozrejme, poznámka pod čiarou znie, že uvedené nesedí v prípade, ak išlo iba jej o stranícke alebo politické stanovisko.