Quantcast
< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Pravidlá na týždeň

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Vláda musela mimoriadne rokovať v rozpätí troch dní, čo opäť poukazuje na isté nedostatky v manažovaní a prijímaní nových pravidiel, píše J. Hrabko.

Nová vyhláška hlavného hygienika J. Mikasa k obmedzeniam hromadných podujatí uzrela v utorok odpoludnia svetlo sveta a od dnes nadobudla účinnosť. Vydal ju na základe pondelkového uznesenia vlády, ktorá pritom zmenila svoje predchádzajúce uznesenie. Samotná skutočnosť, že vláda musela mimoriadne rokovať v rozpätí troch dní - iba a len v súvislosti s opatreniami na spomalenie šírenia vírusu - poukazuje opäť na isté nedostatky v manažovaní a prijímaní nových pravidiel. A to sa hotuje schváliť ďalšie nové opatrenia.

Nie je to preto veľkým prekvapením ani to, že v uvedenej vyhláške hlavného hygienika možno opäť nájsť vecné chyby, ktoré bude nutné opraviť alebo dovysvetliť. Alebo nechať vyhniť, keďže majú platiť iba týždeň. Nie je napríklad pravdou, že za „vysoko rizikové hromadné podujatie“ sa považuje také, ktoré nespadá pod nízko a stredne rizikové podujatie. Kto o vyhláške nielen hovorí, ale ju aj naozaj čítal, to zbadá hneď na prvý pohľad.

Vyhláška má pritom chyby takpovediac aj nevecné - ide napríklad o rozpor s príslušným uznesením vlády, ktoré v súvislosti s hromadnými podujatiami používa termín OP+, ktorý sa však vo vyhláške nedá nájsť ani lupou. To nie je kritika, ale fakt. A ak sa k tomu pridá ďalší, že vláda v uznesení vôbec nemyslí na tých, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať a naopak, vyhláška spomína aj ich, potom z toho opäť nevytŕča nič iné ako - slušne povedané - nedorozumenie.

Vyhláška hlavného hygienika však obsahuje aj niekoľko noviniek. Azda najväčšia súvisí s testovaním, keď za testované osoby uznáva aj deti do 18 rokov, u ktorých sa za antigénový test „považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách“. Aj keď ide o testy nekontrolované a doteraz ani neuznávané žiadnou inštitúciou, aj takáto možnosť „samotestovania“ je lepšia ako žiadna.

To je pozoruhodné najmä z dôvodu, že v rovnakom čase sa zjavila aj informácia, že ministerstvo školstva vydalo usmernenie, podľa ktorého môžu o ďalšie testy žiadať už iba tie školy, ktoré vykázali, že „aspoň 50 percent vydaných testov bolo rodičmi nahlásených ako vykonaných“. Čo je úplná novinka, ktorá spolu s tým, že ministerstvo školstva „dôrazne odporúča“ využiť domáce testovanie dvakrát do týždňa napríklad aj v jazykových či umeleckých školách, centrách voľného času a to takým spôsobom, že „žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy“. Ktoré však nedostane, ak 50 percent rodičov jeho „kmeňovej školy“ nenahlásilo doteraz dodané testy ako vykonané. Čo je absurdné alebo veľmi pripomínajúce Hlavu XXII alebo neprípustná zmena pravidiel počas hry. Prípadne všetko naraz.

Namiesto zníženia dávok testov o rodičov, ktorí nechcú alebo odmietajú použitie testov nahlasovať, nedostane nikto nič - tak učí ministerstvo školstva žiakov o zodpovednosti. Je jasné, že testy a testovanie budú už čoskoro najžiadanejšími položkami a dostať sa k nim bude značne náročné. To predsa nie je žiadne tajomstvo - hlavne pre tých, ktorí sú zodpovední za ich dostatok.

Ak vláda nezmení svoje rozhodnutie, tak najneskôr od 19. januára tohto roka by mali platiť nové pravidlá. Času je dovtedy ešte dosť a tak by mohli a mali byť úplne iné ako doterajšie - teda najmä jednoznačné, zrozumiteľné, kontrolovateľné a vymáhateľné.