Quantcast
< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Rozhodnutie G. Grendela

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Zánik klubu by mal predseda parlamentu brať rozhodnutím na vedomie, ale nie o ňom rozhodovať, píše J. Hrabko.

Politika štátnych orgánov pod vedením súčasnej vládanej koalície je okrem iného charakteristická aj zrýchleným konaním. K zrýchleným legislatívnym konaniam nedávno pribudli zrýchlené konanie generálneho prokurátora, ktorý požiadal parlament o vydanie súhlasu s väzbou obvineného poslanca a to ešte pred jeho samotným vypočutím orgánmi činnými v trestnom konaní.

Takpovediac zrýchlené konanie trestné či väzobné. Po šachoch vedenia parlamentu síce bude mandátový výbor rozhodovať o vydaní súhlasu už-až po vypočutí R. Fica, ale na zrýchlených procesných pravidlách to už nič nezmení. A za zrýchlené konanie možno považovať aj rozhodnutie predsedu parlamentu v zastúpení G. Grendelom v súvislosti s jeho rozhodnutím o zániku poslaneckého klubu Kotlebovci-ĽSNS.

Faktom je, že podľa ústavy má parlament 150 poslancov. Má tak byť v každom dni, hodine či minúte. Teda nie spôsobom, že parlament má menej ako 150 poslancov týždeň či dva, mesiac alebo hoci aj rok alebo tri. Preto sa tiež rozhodnutia predsedu parlamentu o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka prijímajú - alebo mali prijímať - v jednom dokumente. Jednoducho povedané - poslanec odišiel, poslanec prišiel. Kedy zloží sľub poslanca a začne vykonávať mandát je v tejto chvíli jedno - mandát poslanca získava okamžite buď po vyhlásení výsledkov volieb alebo po rozhodnutí o nastúpení náhradníka. Inak by ho odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou nemohol stratiť.

To, že G. Grendelovi - ako píše v rozhodnutí - bolo doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku za úmyselný trestný čin M. Kotlebu 19. apríla, je jedna vec. To, že v rovnaký deň, teda 19. apríla vydal rozhodnutie, podľa ktorého M. Kotlebovi zanikol mandát poslanca už 5. apríla, teda spätne, je vec druhá. To nateraz možno ponechať bokom, dôležitejšie je, G. Grendel jedným dychom 19. apríla rozhodol nielen o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát, ale tiež o zániku poslaneckého klubu Kotlebovci-ĽSNS a to taktiež spätne - ku dňu 6. apríla 2022.

Takáto horlivosť a rozhodnutie sú nenáležité už iba z toho dôvodu, že každý - vrátane G. Grendela - vie, že poslanecký klub fungoval aj po 6. apríli 2022 a M. Kotleba si taktiež po tomto dátume naďalej užíval pôžitky poslanca. Preto 19. apríla rozhodnúť, o tom, že si ich neužíval a že jeho poslanecký klub výhody nepožíval, je viac ako tristné. So spätnými dátumami rozhodnutia však súvisí aj zánik poslaneckého klubu Kotlebovci-ĽSNS, hoci by to tak byť nemalo.

Je nesporné aj logické, že poslanecký klub musí mať najmenej 8 členov. Ak ich nemá, nemôže existovať. Podľa rozhodnutia G. Grendela zánikom mandátu M. Kotlebu klesol počet poslancov v klube pod 8 a teda zo zákona zanikol. Koaličné čarodejníctvo je v tom, že ak by G. Grendel postupoval podľa pravidiel - a nerozhodoval so spätnou platnosťou - klub by zaniknúť nemohol. Poslankyňu S. Vorobelovú, ktorá má nastúpiť po M. Kotlebovi, totiž treba automaticky považovať za členku poslaneckého klubu Kotlebovci-ĽSNS dovtedy, kým sama neoznámi, že z neho vystúpila. Nie slovami, ale zavedeným postupom, teda v súlade s pravidlami. Čo, samozrejme, môže urobiť až po zložení sľubu poslanca, pretože konať ako poslanec môže až potom ako sa ujme funkcie poslanca, nie skôr.

Uvedené neznamená, že poslanecký klub Kotlebovci-ĽSNS nezanikol, pretože rozhodnutie predsedu parlamentu platí. Načim ho však zmeniť hlavne preto, lebo by to bolo správne. A politicky sa zmieriť s tým, že ak má klub v súlade s pravidlami zaniknúť, musí z neho aspoň jeden člen vystúpiť. Či to bude S. Vorobelová po zložení sľubu alebo niekto iný alebo nikto a klub bude fungovať ďalej, je jedno. Zánik klubu by totiž mal predseda parlamentu brať rozhodnutím na vedomie, ale nie o ňom rozhodovať. A už vôbec nie so spätnou platnosťou.