< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Škandalózny zoznam

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Komentár Juraja Hrabka.

Už zajtra sa uskutočnia doplňujúce komunálne voľby. Volebné miestnosti sa otvoria v 48. obciach a volieb by sa malo zúčastniť viac ako 32 tisíc voličov. Špecifikom týchto volieb však nebude zrejme to, že sa mali uskutočniť už pred niekoľkými mesiacmi, ale to, že sa ich nebudú môcť zúčastniť voliči, ktorí sa ich zúčastniť chcú, pretože im to ministerstvo vnútra zakáže. Hoci pritom ide naozaj veľmi ďaleko za hranicu únosnosti i existujúcich pravidiel.

Ministerstvo pod vedením Romana Mikulca síce správne uvádza, že „prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,“ ale hneď aj určuje, že osoby, ktorým je v súvislosti s koronavírusom nariadená domáca izolácia, si tak nebudú môcť uplatniť svoje volebné právo a že týmto osobám nebude ani poslaná prenosná volebná schránka. Čo môže byť aj ďaleko za čiarou, keďže medzi zákonom a Opatrením je rozdiel. Konkrétne, Opatrením úradu verejného zdravotníctva, ktoré však pritom nariaďuje zostať v izolácii výlučne osobám prichádzajúcim z tzv. červených krajín. A nikomu inému.
Ešte ďalej, oveľa ďalej za čiarou je zrejme rozširovanie zoznamu takýchto ľudí a možno aj ďalších, ktorí mali pozitívny výsledok testu. Ani ľudia na ministerstve vnútra nemajú žiadne právo disponovať takýmto zoznamom, nieto šíriť osobné údaje týchto ľudí ďalej, medzi členov volebných komisií: „okrskové volebné komisie budú vo volebný deň disponovať zoznamom voličov, v ktorom bude vyznačená prekážka právo voliť podľa § 4 volebného zákona u voličov, ktorým bola nariadená izolácia,“ uvádza ministerstvo vnútra.

Možno oprávnene predpokladať, že u členov komisií prevládne záujem dozvedieť sa, kto v obci má takúto prekážku práva voliť. Samozrejme, ak to budú vedieť členovia komisie, je to rovnaké, akoby to obecný bubeník ohlásil na námestí. Alebo pán farár v kostole. Odkiaľ, prečo a na základe čoho má ministerstvo vnútra prístup k mennému zoznamu osôb, ktorým bola nariadená Opatrením izolácia nevedno, rovnako ako ani to, na základe čoho môže takýto zoznam ďalej rozširovať, ale vedieť by to bolo isto užitočné. Ako aj to, kto všetko má ešte takýto zoznam ľudí k dispozícii. Isté je, že stále platí: ak je porušené právo jedného, je porušené právo všetkých.

Mimochodom a na margo nevyhnutnosti rozširovať takýto zoznam: v Česku majú taktiež voľby – krajské aj senátne – ale žiadne manévre so zoznamami nemajú – voliť sa dá aj z auta aj do prenosnej schránky. A keďže aj iné krajiny si s voľbami poradili úplne inak, ako rozširovaním zoznamu ľudí v izolácii, ide o ďalšie slovenské špecifikum. Ani to však nič nemení a nezmení na tom, že ide vskutku o škandalózny zoznam a konanie ministra vnútra R. Mikulca – jeho rozširovanie – je oveľa viac ako iba neprípustné.