Quantcast
< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Špeciálny nezmysel

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Špeciálne na návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je jednoducho všetko. Starostovia sa zapotia, keďže napríklad okrem bežnej agendy sú povinní tentoraz zabezpečiť aj špeciálne auto.

Keďže jesenné voľby sa nezadržateľne blížia, vláda schválila „Návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Urobila tak na základe zákona, ktorý nadobudol účinnosť začiatkom tohto roka a podľa ktorého „prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak“.

Potom ako si vládna koalícia schválila citovanú vetu zákona, navrhla teraz v jej zmysle osobitný zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania. Už po prvom prečítaní však vidno, že ide viac o špeciálny nezmysel, pripomínajúci známe škrabanie sa za ľavým uchom pravou rukou. Vláda dôvodí: „Predmetom úpravy návrhu zákona je komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách, kreovanie špeciálnych volebných komisií, vytváranie špeciálnych zoznamov oprávnených voličov na základe žiadosti, priebeh špeciálneho spôsobu hlasovania, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie v mieste nahláseného pobytu oprávneného voliča, ako aj materiálne, personálne zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania a odmeňovanie osôb aktívne participujúcich na príprave a vykonaní tohto hlasovania“. Špeciálne skvelé.

Ako sa už stalo zvykom, aj k návrhu zákona - tobôž špeciálneho - patrí aj špeciálny zrýchlený režim jeho schvaľovania parlamentom. Teda skrátené legislatívne konanie. Špeciálne nóvum je v tom, že vláda už ani nehovorí, z akého zákonného dôvodu je špeciálny proces schvaľovania návrhu zákona potrebný, ale ponecháva na parlament, aby si zo zákonných možností - ohrozenie základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo keď štátu hrozia značné hospodárske škody - vybral niektorý z uvedených dôvodov sám. Hoci tak má urobiť vláda, ktorá o skrátené konanie žiada. A špeciálne v tomto prípade.

Špeciálneho je už veľa, ale nedá sa nič robiť, keďže výraz špeciálny sa nesie celým textom návrhu zákona. Špeciálne je v ňom jednoducho všetko. Starostovia sa zapotia, keďže napríklad okrem bežnej agendy sú povinní tentoraz zabezpečiť aj špeciálne auto. Prirodzene, treba ešte počkať, čo špeciálne ešte do návrhu zákona doplní parlament, ale keďže návrh bol vládou už schválený, treba predpokladať, že na ňom už existuje vo vládnej koalícii dohoda a veľké zmeny by nemali prísť - inak by musela vládna koalícia dohodnuté dohodnúť ešte raz. Vecným príkladom môže byť špeciálne nedorozumenie - výlučná možnosť nahlasovať požiadavku na príchod špeciálnej volebnej komisie s volebnými urnami výlučne telefonicky. Inak sa nedá - ani emailom, ani nijako inak, takže stačí, ak niekto - samozrejme neúmyselne - telefón takpovediac vyvesí alebo ho nebude zdvíhať a žiadna požiadavka jednoducho nebude. Ale ich bude iba obmedzený počet - napríklad, aby naši mohli zarobiť, keďže stačí jeden výjazd a hneď bude 200 eur v ruke. Manipulácii sa v takom prípade medze nekladú.

Príkladom diskriminácie zase môže byť odmeňovanie členov špeciálnych komisií. Odhliadnuc od toho, že problémy bývajú už s obsadením riadnych volebných komisií, bude pochopiteľné, keď komisionári uprednostnia prácu v špeciálnej volebnej komisii - 200 eur je jednoducho 200 eur. Pričom 30 eur je odmena člena komisie a 170 eur za hoci už aj jeden výjazd. Akurát šofér - hoci ho zákon definuje tiež ako člena špeciálne volebnej komisie - dostane odmenu iba 170 eur.

Povedané na rovinu - aj tento návrh zákona môže byť učebnicovým príkladom, ako sa zákony nemajú robiť. Špeciálnym príkladom. Ak je vládna koalícia schopná takýmto spôsobom spotvoriť voľby do orgánov samosprávy krajov a obcí, vzniká oprávnená obava, ako naloží s voľbami parlamentnými. Jedným dychom však treba povedať, že aj keď to vláda so svojimi spolupracovníkmi a poradcami zrejme nerobí naschvál, inak to urobiť nevie, nechce alebo nedokáže. To však nič nemení na tom, že pri tomto špeciálnom zákone aj špeciálne platí - čo paragraf, to hrôza.