Quantcast
< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Správa z Varína

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Je hanbou, že ulica s takýmto názvom vôbec existuje. Dobrou správou ale je, že poslanci odmietli nátlak prokurátora a nenechali si zasiahnuť do vlastných – obecných – záležitostí, píše J. Hrabko.

Poslanci obecného zastupiteľstva nevyhoveli protestu prokurátora Generálnej prokuratúry a nepremenovali Ulicu Dr. Jozefa Tisu vo Varíne. Je to zlá aj dobrá správa zároveň.

Zlá z dôvodu, že je nepochybne hanbou, keď ulica s takýmto názvom vôbec existuje. A nič na tom nemení ani to, že je to tak už dlhé roky. Dobrou správou zase je, že poslanci odmietli nátlak prokurátora spolu s jeho argumentami a nenechali si zasiahnuť do vlastných – obecných – záležitostí. Čo znamená, že názov ulice si upravia alebo neupravia sami, keď sa tak dohodnú a rozhodnú. Prípadne im to zrátajú – či už kladne alebo záporne – o pár mesiacov voliči vo voľbách.

Poslanci tým zákon nijako neporušili. Rovnako ako ho neporušili na konci minulého roka, keď odmietli návrh na premenovanie uvedenej ulice. A keď ich štátna moc prostredníctvom NAKA v podstate neobvinila za to, ako hlasovali, ale za to, ako nehlasovali. Presnejšie, že nehlasovali tak, ako si to NAKA predstavovala a želala.

Včera poslanci Varína nehlasovali ani za to, ako si predstavoval a želal prokurátor. Správne pritom odmietli jeho hlavný argument – osobitú interpretáciu novely zákona účinnú od decembra 2020. Tá zakotvila do právneho poriadku aj to, že „neprípustné je určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií“. Prokurátorovi z toho vyplynulo nasledovné – „novela tým, že rozšírila neprípustné názvy ulíc v zákone, spresňuje výklad právnej úpravy platnej a účinnej do 30.11.2020 (interpretačný účinok) a v zmysle prechodného ustanovenia pro futuro obdobné uctievanie predstaviteľov totalitných režimov už výslovne zakazuje (preventívny účinok). Interpretačný účinok aktuálne platnej a účinnej právnej úpravy je potrebné aplikovať aj na znenie právnej úpravy účinnej do 30.11.2020“.

Osobité je to najmä z dôvodu, že uvedená novela zákona zároveň zreteľne a pre každého uvádza: „Na názov ulice alebo iného verejného priestranstva určený do 30. novembra 2020 sa vzťahujú doterajšie predpisy“. Interpretačný účinok je taký, že z dôvodu novej právnej úpravy ulica premenovaná byť nemusí.

Samozrejme, prokurátor má teraz možnosť požiadať súd, aby spor medzi ním a obcou Varín rozsúdil. Či tak urobí nevedno, ale aj ak návrh podá, bude to záležitosť niekoľkých rokov, kým bude k dispozícii právoplatný a definitívny rozsudok. Zhrnuté a podčiarknuté: ak by štát naozaj nechcel, aby ulica s takýmto názvom existovala, mohol to urobiť vecne inak a politicky lepšie, ako pomocou mocenských orgánov, použitím ktorých dosiahol vecne nič a politicky ich ďalšie oslabenie.