< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Stoosemdesiat dní v núdzi

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Juraj Hrabko komentuje predĺženie núdzového stavu.

Napriek odporúčaniu Ústredného krízového štábu sa vláda napokon rozhodla zmeniť dĺžku trvania núdzového stavu z navrhnutých 90 dní na 45 dní. Vláda zároveň schválila zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti a odmietla odporúčanie Ústredného krízového štábu vydať aj zákaz vychádzania.

Jasné, prakticky je to naozaj tak, že vláda predĺžila jestvujúci núdzový stav, ktorý vyhlásila v septembri tohto roka na 45 dní. Ide iba o to, ako to technicky urobila, keďže zákon jej predĺžiť núdzový stav – na rozdiel od výnimočného stavu – neumožňuje a vláda v každom prípade môže konať „iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Inými slovami, zaujímavé je to, ako vláda dokázala predĺžiť núdzový stav, keď ho predĺžiť nemôže a nesmie.

Urobila tak zmenou „čísla,“ ktoré schválila v septembri a ktoré v novembri spätne zmenila. Presnejšie, schválila, že „číslo 45 sa nahrádza číslom 90“. Zdá sa, že vláda našla v tomto záľubu, stačí si pripomenúť, ako pred prvým kolom AG testovania dôchodcom odporúčala, že nemusia chodiť na test a po desiatich dňoch dobrovoľnej karantény budú môcť ísť kamkoľvek. Nemohli, keďže vláda termín spätne predĺžila o niekoľko ďalších dní. Také niečo nemožno vskutku označiť ani za správny a ani za zrozumiteľný postup.

Ak by vláda schválila zavedenie núdzového stavu od 15. novembra tohto roka, dosiahla by to isté, čo dosiahla zmenou „čísla“ zo septembra. Bolo by to aj zrozumiteľnejšie, ako šibrinkovanie číslami, aj správnejšie. Ako bolo už uvedené, zákon nedovoľuje núdzový stav predlžovať, ale dovoľuje ho opakovane vyhlasovať. Isto, ani to nie je v zákone takpovediac expressis verbis napísané, ale tak o tom nedávno rozhodol ústavný súd. Čím zákon pomyselne dopísal.

Núdzový stav bol v tomto roku po prvý raz vyhlásený v marci a trval celých 90 dní. Keďže ústavný súd nedávno rozhodol, že núdzový stav, ktorý vláda opätovne vyhlásila v októbri tohto roka je v súlade s ústavou, potom platí, že núdzový stav možno vyhlásiť aj opakovane, pričom maximálna lehota 90 dní platí na každé jedno vyhlásenie núdzového stavu.

Vyhlásiť núdzový stav je zrozumiteľné a jednoduché. Vyhlásiť zmenu „čísla“ je opak – je to nezrozumiteľné a komplikované, keďže „číslo“ samo o sebe nikomu nič nehovorí a aby niečo hovorilo, treba ho dať do súvisu s „číslom,“ ktoré nahrádza.

Vláda sa nemýli v tom, že čísla nepustia. To naozaj platí. Takže zhrnuté a podčiarknuté: možno konštatovať, že do Silvestra 2020 bol počas jedného roka vyhlásený núdzový stav spolu na 180 dní. Bodka.