Quantcast
< sekcia Publicistika

Komentár J. Hrabka: Testovacie manévre

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Prečítajte si komentár J. Hrabka.

Testovacie manévre, ktoré sa mali po celej krajine začať v pondelok, sa opäť veľmi nevydarili. Je to nepochybné - ak napríklad jedna z automobiliek verejne hlása, že zamestnancov netestovala, ale sa iba na to pripravuje, ide o priznanie a potvrdenie takpovediac v priamom prenose. Dôvodom, pre ktorý automobilka nekonala tak, ako konať podľa pravidiel mala, bolo vraj neskoré vydanie manuálu ministerstvom hospodárstva.

Minister R. Sulík v súlade s ňou tvrdí, že jeho manuál predsa nestanovuje povinnosť zamestnávateľov testovať zamestnancov hneď v pondelok, ale že je v ňom zreteľne napísané, že tak môžu urobiť počas celého týždňa. Čo je fakt: „V týždni od 29. 11. 2021 sú zamestnávatelia povinní dodržiavať takzvaný OTP režim, podľa ktorého majú povolený vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí sú plne zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú testovaní.“

Lenže faktom - a oveľa závažnejším - tiež je, že manuál R. Sulíka bol vydaný len pre zamestnancov „v prevádzkach podnikov“. Iných zamestnancov sa netýka preto, lebo sa ich týkať ani nemôže - ruka R. Sulíka na nich jednoducho nedosiahne. Povinnosť podmieniť vstup zamestnancov na pracovisko len v režime OTP však platí aj pre nich a to aj bez toho, aby mali nejaký manuál k dispozícii. Inými slovami, v súvislosti s opatreniami na eliminovanie vírusu nemôže niečo platiť pre zamestnancov v prevádzkach podnikov a iné pre všetkých ďalších.

Postup R. Sulíka je ďalším príkladom toho, ako sa na Slovensku kriví právo. Alebo prikrmuje, záleží od uhla pohľadu. Neuškodí teda zopakovať, že manuál ministra R. Sulíka nemôže byť v nijakom prípade viac ako vyhláška hlavného hygienika, o ktorej až do rozhodnutia ústavného súdu platí domnienka, že je v súlade s ústavou.

Vyhláška zreteľne nariadila - a to všetkým zamestnávateľom, teda vrátane v prevádzkach podnikov - aby podmienili „vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP“. A to hneď a zaraz od 29. novembra tohto roka, a nie počas celého týždňa od 29. novembra 2021, ako to uvádza manuál ministra hospodárstva.

V civilizovanej krajine by si také svojvoľné konanie nedovolil ani minister a ani automobilka. A keď náhodou či nedopatrením áno, minister by už ministrom nebol a automobilka by zaplatila mastnú pokutu. Za pohŕdanie a nerešpektovanie zákonov a svojvôľu.