Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 25. jún 2024Meniny má Olívia a Tadeáš
< sekcia Regióny

Aktivisti požadujú moratórium na prideľovanie nových riečnych profilov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zástupcovia verejnosti odovzdali v týchto dňoch v podateľni ministerstva životného prostredia (MŽP) 230 petičných hárkov s 2201 podpismi.

Zvolen 14. októbra (TASR) - Zástupcovia verejnosti odovzdali v týchto dňoch v podateľni ministerstva životného prostredia (MŽP) 230 petičných hárkov s 2201 podpismi. Petíciou občania požadujú od ministerstva vyhlásenie moratória na prideľovanie nových profilov na výstavbu malej vodnej elektrárne (MVE), ako aj na povoľovanie výstavby na doteraz pridelených profiloch pre MVE. Signatári tiež žiadajú zastaviť proces schvaľovania materiálu ."Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030", ktorý je súčasťou vodného plánu SR a požadujú novú stratégiu založenú na najlepších dostupných vedeckých poznatkoch a najlepších dostupných praktikách.

"V štvrtok 15. októbra bude petícia doručená aj na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, od ktorého signatári petície zasa žiadajú, aby v spolupráci s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja dal vypracovať celkové posúdenie rieky Hron z hľadiska kumulatívneho vplyvu plánovanej výstavby MVE na stav vôd, ekosystémov a kvality života ľudí," uviedla pre TASR Martina Paulíková zo Združenia Slatinka, ktoré bolo iniciátorom petície.

Adresátom petície budú aj samosprávy 73 obcí a miest, ktoré sa nachádzajú na rieke Hron, respektíve v jeho blízkosti. Samosprávam bude doručená petícia s požiadavkou, aby pri plánovaní využitia krajiny nesúhlasili s umiestnením takých vodných stavieb, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu života občanov, na životné prostredie a stav vôd. V prípade už existujúcich MVE a iných vodných stavieb priamo prehradzujúcich Hron, požiadali občania samosprávy, aby u správcu toku iniciovali spriechodnenie bariér pre ryby a iné organizmy, ale aj pre vodákov a turistov.

Petícia Za živú rieku Hron vznikla pri príležitosti informačnej kampane Dolu Hronom. Na kampani sa od 23. augusta do 1. septembra 2015 zúčastnila takmer stovka ľudí. Prešli 300 kilometrov po rieke, navštívili desiatky obcí a miest, urobili množstvo stretnutí. Putovanie ukončili v Bratislave, kde poslankyniam a poslancom v rámci Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR doniesli vodu z Hrona a informácie o probléme udržateľného využívania vôd na Slovensku. Partnerom pri putovaní bolo množstvo miestnych ľudí, podnikateľov, majiteľov a prevádzkovateľov vodáckych základní, kempov, reštaurácií. Nenahraditeľnú pomoc poskytol Slovenský rybársky zväz.