< sekcia Regióny

Areál prešovskej univerzity zdobia tisícky rozkvitnutých tulipánov

Ilustračná snímka. Foto: Pavol Demeš

Výsledkom realizácie projektu je zlepšenie kvality mestského prostredia s dôrazom na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry.

Prešov 6. mája (TASR) - Takmer 6300 tulipánov, ktoré skrášľujú prostredie Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, bolo vysadených v rámci rozsiahlej úpravy Vysokoškolského areálu (VŠA). Výsledkom realizácie projektu je zlepšenie kvality mestského prostredia s dôrazom na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry.

Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková, v rámci projektu, ktorý bol ukončený na jeseň minulého roku, došlo k vybudovaniu prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj zavedeniu prvkov na znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku. Areál hlavného kampusu univerzity sa podľa jej slov po rekonštrukcii premenil na jeden z najväčších zelených parkov v meste. Finančné náklady na jeho revitalizáciu predstavujú sumu viac ako 407.000 eur. Boli kombináciou zdrojov EÚ a vlastných prostriedkov univerzity.

"Súčasťou realizovaných aktivít bol súbor opatrení na zníženie hluku prostredníctvom terénnych vĺn a výsadby zelene či prirodzených krajinných prvkov v podobe kvetinových lúčnych záhonov," priblížil prorektor PU Peter Adamišin.

V areáli bolo celkovo vysadených 73 listnatých stromov, z toho 23 platanov vytvárajúcich aleje, vyše 1850 listnatých krov a popínaviek ako hortenzie, levandule, rododendrony, ruže a bazy. Pribudlo aj 4600 trvaliek a bezmála 6300 tulipánov. Nosnou časťou sadových úprav pri spracovaní tohto projektu bolo i ozelenenie parkovacích miest, pričom nedošlo k ich nárastu.

Súčasťou revitalizácie bolo taktiež zavedenie nového krytu z betónovej dlažby, osadenie prvkov drobnej architektúry, fontány na pitie a prístrešku pre cyklistov so stojanmi na bicykle.

"Zrevitalizovali sme i existujúce spevnené plochy pred internátom a rozšírili promenádny chodník, ktorý zabezpečuje bezkolízny prechod z budovy VŠA do budov študentských domov," ozrejmila investičná technička PU Darina Gajdárová. Zároveň dodala, že odvodnenie všetkých spevnených plôch je zabezpečené priečnym, respektíve pozdĺžnym sklonom konštrukcie, čo umožní zadržiavanie vody v krajine. Tým sa zlepšuje miestna mikroklíma, obmedzuje sa prehrievanie územia a nezaťažuje sa dažďová kanalizácia s odtokom do vodných tokov.

"Vpravo od vstupu do objektu VŠA bola pri soche Anjela slobody vytvorená promenáda s vodným prvkom - fontánou, pri ktorej sa vytvorilo sedenie s oddychovou zónou. Fontána však z dôvodu epidemickej situácie čaká na svoje spustenie," dodala Polačková.