Quantcast
< sekcia Regióny

Obyvatelia banskobystrickej časti Iliaš majú po 40 rokoch nový most

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Stavenisko bolo odovzdané v marci 2021, pre preložku vysokého napätia však nebolo možné začať s prácami ihneď.

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) – Obyvatelia banskobystrickej mestskej časti Iliaš majú po 40 rokoch nový obojsmerný most. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Dominika Adamovičová.

Podľa nej obyvatelia dlhodobo upozorňovali na havarijný stav mosta, ktorého údržbu zabezpečoval správca miestnych komunikácií. „Výmena mosta bol nevyhnutný, aj keď finančne veľmi náročný krok. Obyvatelia sa konečne bezpečne dostanú k svojim domovom. Nový obojsmerný most slúži nielen chodcom či motoristom, ale aj cyklistom,“ uviedol primátor Ján Nosko. Celkové náklady projektu predstavujú sumu vo výške 1.541.702 eur s DPH.

„Pôvodný most cez rieku Hron v mestskej časti Iliaš zničila povodeň v roku 1974. Neskôr ho nahradilo provizórne premostenie, ktoré nebolo vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave a dlhodobo spôsobovalo problémy všetkým, ktorí ho užívali,“ spomenula hovorkyňa.

Pripomenula tiež, že mesto Banská Bystrica získalo v júni 2020 územné rozhodnutie a v januári tohto roka aj potrebné stavebné povolenie. Stavenisko bolo odovzdané v marci 2021, pre preložku vysokého napätia však nebolo možné začať s prácami ihneď. „Most bol tak odovzdaný do rúk zhotoviteľa v máji a samotné prepojenie na nové elektrické vedenie bolo uskutočnené v júni tohto roka,“ podotkla. Následne bola prekládka starého, takmer 80-tonového jednosmerného pôvodného mosta do novej polohy obchádzkovej trasy, ktorý slúžil na prejazd z Iliaša, a začalo sa so stavbou nového mosta.

„Samotná konštrukcia mosta sa musela montovať priamo na stavenisku a pre ochranu spodnej časti stavby sa upravil aj vodný tok koryta rieky Hron i cestné svahy. Dĺžka nového oceľového mosta je takmer 52 metrov a šírka vozovky medzi rímsami je šesť metrov. Šírka chodníka je 1,5-metra. Navrhovaná rýchlosť na novom obojsmernom moste je 30 km/h,“ doplnila hlavná stavbyvedúca Eva Fízeľová.

Hovorkyňa tiež zdôraznila, že hlavné stavebné práce pozostávali nielen z rekonštrukcie mostného objektu, ale aj z úpravy ciest. Ta zahŕňala šírkové úpravy a asfaltovanie, vybudovanie nových chodníkov a zastávky či osadenie obrubníkov. Súčasťou prác bolo aj odvodnenie, osadenie zábradlia a demontovanie starého nevyhovujúceho mosta.