< sekcia Regióny

B. Bystrica po 28 rokoch mení firmu zabezpečujúcu zber a odvoz odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Pri formovaní požiadaviek na zber odpadu mesto kládlo dôraz najmä na dodanie nových nádob na zber odpadu v zástavbe bytových domov, na zber zmesového odpadu i farebných nádob na triedený zber odpadov.

Banská Bystrica 16. júla (TASR) - Banskú Bystricu čaká začiatkom augusta rozsiahla zmena služby zberu komunálneho odpadu. Podstatnou zmenou je obstaranie novej zmluvy na zber a likvidáciu odpadu s novým dodávateľom, ktorá po dlhých rokoch prinesie moderný a inovatívny prístup.

„Teší ma, že po 28 rokoch dochádza k výraznej zmene a rozšíreniu zmluvných podmienok v poskytovaní služby zberu odpadu. Verím, že nový poskytovateľ bude schopný v plnom rozsahu a kvalite zabezpečovať službu, a podnety, ktoré sme v poslednom období dostávali, sa nebudú opakovať,“ uviedol pri tejto príležitosti primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Pre mesto doteraz zabezpečovala tieto služby spoločnosť Iceko. V poslednom období však evidovalo množstvo podnetov na nedostatky v zbere komunálneho odpadu. Situácia podľa hovorkyne mesta Dominiky Smoleňovej nastala v dôsledku technicko-personálnych výpadkov súčasného poskytovateľa služby. "Podľa dohody so súčasným poskytovateľom by malo dôjsť k náprave vzniknutého stavu do konca tohto týždňa tak, aby každé stojisko zberu komunálneho odpadu v meste bolo čisté. Taktiež pravidelne komunikujeme s novým poskytovateľom služby, aby už od prvého dňa uskutočňoval zber odpadov v stanovenom rozsahu," uviedla.

„Momentálne sa intenzívne pripravujeme a robíme všetko pre to, aby zmena služby prebehla bez väčších problémov. Zameriavame sa najmä na náročnosť logistiky, poskytnutie novej zberovej techniky a personálne zabezpečenie služby,“ informoval zástupca nového dodávateľa, spoločnosti Marius Pedersen, Oliver Šujan. Spoločnosť sa v reakcii na súčasnú situáciu v meste rozhodla urýchliť nasadenie nových vozidiel pred začiatkom novej zmluvy s mestom a využije svoje kapacity z iných prevádzok s cieľom dočistiť stanovištia do konca týždňa.

Ako ďalej informovala hovorkyňa, pri formovaní požiadaviek na poskytovanie služby zberu odpadu mesto kládlo dôraz najmä na dodanie nových nádob na zber odpadu v zástavbe bytových domov, na zber zmesového odpadu i farebných nádob na triedený zber odpadov s umiestnením informačných nálepiek. Dôraz kládlo tiež na čistotu stojísk a nádob, ktorá bude zabezpečená pravidelným dočisťovaním, a takisto na úroveň požadovanej zberovej techniky. Významnou novinkou je i plánované zavedenie nového systému zberu komunálneho odpadu, a to prostredníctvom osádzania polopodzemných kontajnerov v niektorých vybraných častiach mesta.

Kvalitu života obyvateľov by malo takisto zlepšiť zabezpečenie umývania a dezinfekcie zberových nádob špecializovaným vozidlom. Ide najmä o 660-litrové nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu v zástavbe bytových domov, ktoré by mali byť čistené niekoľkokrát za sezónu.

Výberové konanie na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi bolo úspešne ukončené a od 1. augusta 2019 by tak malo dôjsť k zmene poskytovateľa tejto služby. Vzhľadom na fakt, že mesto čaká logisticky, časovo a z hľadiska počtu plánovaných úkonov náročná zmena, žiada všetkých obyvateľov, podnikateľov i zástupcov právnických subjektov o zhovievavosť a trpezlivosť.

Všetky dôležité a užitočné informácie a oznamy k nakladaniu s komunálnym odpadom sú zverejnené na webovej stránke Banskej Bystrice v sekcii nakladanie s odpadmi.