< sekcia Regióny

B. BYSTRICA: Príprava strategického rozvojového dokumentu je vo finále

Ján Nosko Foto: TASR

Strategický dokument budú poslanci schvaľovať až po prázdninách 22. septembra. Občania tak stále majú možnosť zapojiť sa a do 10. júla posielať posledné pripomienky.

Banská Bystrica 29. júna (TASR) – Krajské mesto Banská Bystrica chce byť miestom, kde sa oplatí prísť, zostať a žiť. To je hlavná filozofia mesta pod Urpínom zakotvená v strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorým sa bude samospráva riadiť pri rozvojových projektoch do roku 2023 s cieľom skvalitniť život v meste a zvýšiť jeho atraktivitu pre občanov, investorov, podnikateľov a návštevníkov. Informatívnu správu o stave spracovania PHSR predložil na ostatnom zasadnutí mestských poslancov primátor Ján Nosko. Banskobystričania zasa mohli svoje návrhy a pripomienky vyjadriť počas verejnej diskusie v historickej Radnici.

PHSR sa sústreďuje na tri oblasti, a to, aby Banská Bystrica bola prosperujúcim zeleným, občianskym a zdravým mestom. To vymedzuje ciele, priority a aktivity samosprávy i jej partnerov pre dosiahnutie vyššieho ekonomického rozvoja, zvýšenia pracovných príležitostí, lepšej kvality vzdelávania, kvalitnejšej dopravnej a technickej infraštruktúry, životného prostredia či vyššej participácie ľudí na veciach verejných.

"Program rozvoja mesta plánuje všetky rozvojové aktivity, ktoré treba zrealizovať, aby sa nám tu žilo lepšie. Som rád, že sa tvorba dokumentu od začiatku roka zdynamizovala a dnes sa blížime do finále. Prijatie PHSR je kľúčové aj pre získanie financií z eurofondov a ďalších mimorozpočtových zdrojov. Chceme vytvoriť harmonický celok a naplniť všetky ciele, aby Banská Bystrica bola zdravým, zeleným a občianskym mestom, z ktorého ľudia nebudú odchádzať," priblížil Nosko.

Jednou z ambícií PHSR je vytvoriť modernú samosprávu a viac zapájať obyvateľov do rozhodovania. "Strategický dokument sme tvorili za účasti občanov a podnikateľov. Urobili sme prieskum ich názorov, stretávali sme sa v pracovných skupinách so zástupcami mesta. V rámci verejnej diskusie s Banskobystričanmi a podnikateľmi sme prerokovali problematické body, ktoré ich trápia. V tomto roku sme s riadiacim tímom dopracovali chybné prvky, najmä pokiaľ išlo o akčný a finančný plán," doplnila Magdaléna Bernátová, jedna zo spracovateľov PHSR.