Quantcast
< sekcia Regióny

B. Bystrica v rámci projektu spustila dotazník o zelenom parkovaní

Foto: Ilustračné foto: TASR/Tomáš Halász

Dotazníkový prieskum zameraný na tému zeleného parkovania môžu obyvatelia vyplniť do konca mája.

Banská Bystrica 8. mája (TASR) – Mesto Banská Bystrica pripravilo v rámci projektu Zelené sídliská dotazníkový prieskum zameraný na statickú dopravu. Jeho cieľom je identifikovať návyky a potreby obyvateľov a poznať ich názor na možnosti zeleného parkovania v siedmich lokalitách mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.

"Odborné útvary mesta sa v súčasnosti zameriavajú na spracovanie návrhu možností parkovania, ktorý obsiahne umiestnenie parkovacích domov, ale aj vhodné plochy na budovanie zelených parkovísk. Budovanie nových parkovacích plôch musí korešpondovať aj so súčasnou dobou a reagovať na zmenu klímy," vysvetlil primátor Ján Nosko.

Okrem získania informácií o vnímaní problematiky zeleného parkovania občanmi má dotazník načrtnúť verejnosti predstavu o jej možných riešeniach. Dotazník sa týka verejných priestorov zapracovaných v projekte Zelené sídliská, ktorého cieľom je revitalizácia vnútroblokov v lokalitách Mládežnícka – Družby – Okružná, Bernolákova – Radvanská, Podháj, Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká, Severná ulica a ulica Vansovej.

"Ide o územia, ktoré obyvatelia poznajú. Hýbeme sa v prostredí, ktoré je funkčne stabilizované a vymedzené. Miesta pre kapacitné garáže sú určené v rámci územného plánu, ale prinášame aj nové návrhy, ktoré chceme overiť práve dotazníkmi," priblížil hlavný architekt mesta Martin Pavelek.

Zelené parkovanie v rámci mesta môže mať podľa samosprávy podobu vodopriepustných parkovacích plôch s použitím zatrávňovacej dlažby či hromadných garáží, ktoré budú čiastočne zapustené do terénu. Tvoriť by ich mali vegetačné fasády a strechy využiteľné i na voľnočasové aktivity.

Dotazníkový prieskum zameraný na tému zeleného parkovania môžu obyvatelia vyplniť do konca mája na webovej stránke mesta v sekcii Zelené sídliská alebo osobne v Informačnom centre na Námestí SNP 1.