< sekcia Regióny

V Rudlovej-Sásovej začali vodári s prácami na kanalizácii

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Cieľom je odľahčiť Rudlovský potok od splaškov produkovaných v tejto časti mesta a presmerovať ich pomocou novovybudovanej stoky do čistiarne odpadových vôd.

Banská Bystrica 26. júla (TASR) – Obyvatelia banskobystrického sídliska Rudlová – Sásová sa dočkali riešenia dlhoročného problému, ktorým je kanalizácia. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, ako investor stavby, začala v týchto dňoch s prácami súvisiacimi s kanalizáciou, v tomto roku plánuje prefinancovať takmer 44 000 eur. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

„Rudlovský potok slúži ako 'kanál', do ktorého sa v prípade nepriaznivého počasia, z dôvodu nedostatočnej kapacity kanalizačného zberača, zlieva splašková i dažďová kanalizácia z Rudlovej–Sásovej. Pri nárazových dažďoch sa potok vylieva a ohrozuje majetok ľudí. Hoci samospráva nie je jeho správcom, so zainteresovanými inštitúciami komunikuje už roky a snaží sa problém riešiť,“ uviedla Marhefková.

V prvej fáze má dôjsť k vybudovaniu výtlačného potrubia, ktoré umožní pokračovať vo výstavbe technologickej časti kanalizácie s následným budovaním zberačov na uliciach Strmá, Odbojárov, Dedinská a Pod Bánošom. Cieľom je odľahčiť Rudlovský potok od splaškov produkovaných v tejto časti mesta a presmerovať ich pomocou novovybudovanej stoky do čistiarne odpadových vôd.

„Verím, že Stredoslovenská vodárenská spoločnosť nečakajú žiadne nepredvídané problémy a prvá fáza investičnej akcie bude hotová do konca októbra tak, ako je plánované. Aj napriek tomu, že vybudovanie výtlačného potrubia nevyrieši situáciu úplne, ide o prvý krok, bez ktorého by sa nedalo pokračovať," konštatoval primátor Ján Nosko.

Získanie stavebného povolenia podľa magistrátu trvalo štyri roky z dôvodu majetkovo-právnych vzťahov a pripomienok obyvateľov a dotknutých organizácií počas územného a stavebného konania. Po jeho vydaní investor zabezpečil verejné obstarávanie na zhotoviteľa a dozor stavby. Stavenisko odovzdal zhotoviteľovi v júli.

„V prvej etape vybudujeme výtlačné potrubie z miesta budúcej čerpacej stanice do existujúceho zberača, ktorý odvádza splaškové odpadové vody na čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica. V ďalších etapách budeme pokračovať v nasledujúcich rokoch, od čerpacej stanice i odľahčovacej komory až po samotné stoky vedené ulicami,“ doplnil zástupca vedenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Peter Neuzer.