< sekcia Regióny

Banská Bystrica zverejnila virtuálny digitálny 3D model mesta

Na archívnej snímke vyľudnené Námestie SNP v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Virtuálna 3D mapa modeluje celé historické centrum Banskej Bystrice podrobne aj s grafickými detailmi budov a štruktúrou fasád.

Banská Bystrica 20. mája (TASR) - Banská Bystrica sprístupňuje pre verejnosť virtuálny digitálny 3D model mesta pod Urpínom s možnosťou interaktívneho prístupu v rozsahu ako nikde inde na Slovensku. Dôverný obraz reality sa skladá takmer z 19.000 stavieb (56.000 budov, komínov, vikierov), pričom významným spôsobom pomôže pri práci odborných útvarov mesta, ktoré budú môcť všetky väčšie investičné akcie vkladať do vybraného územia, čím získajú reálny pohľad na to, ako by stavba v danom priestore vyzerala.

Virtuálna 3D mapa modeluje celé historické centrum Banskej Bystrice podrobne aj s grafickými detailmi budov a štruktúrou fasád. V ostatných mestských častiach, v intraviláne nájde užívateľ objekty s nižšou mierou detailu. Mapa zároveň dáva do popredia zeleň nachádzajúcu sa na mestských pozemkoch. Realistická podoba urbanizovaného priestoru tak pomôže pri práci stavebnému odboru, oddeleniu daní a poplatkov či odboru územného plánovania mesta.

„Veľa investičných akcií sa v súčasnosti dotýka najmä centrálnej mestskej zóny. Pri každom väčšom zámere žiadame projektantov, aby nám dokumentovali, ako plánovaná výstavba do danej lokality zapadne a ako tam bude vyzerať z pohľadu obyvateľov. Vďaka digitálnej 3D mape mesta môžeme model takéhoto zámeru vložiť do priestoru, pootáčať si ho z rôznych pohľadov, zistiť riziká, analyzovať a vyhodnotiť vizuálnu kvalitu a podobne," hovorí vedúci odboru územného plánovania a architekta mesta Vladimír Letovanec.

„Vďaka 3D modelu mesta budeme môcť zistiť svetelné pomery, ale aj vhodnosť stavby v danej lokalite z estetického hľadiska. V praxi to znamená, že nastavíme, v akej forme nám budú projektanti a investori odovzdávať projekty na posúdenie, aby sme si ich vedeli vyhodnotiť v 3D priestore. V predstihu ich môžeme upozorniť na to, že stavba, ktorú plánujú v Banskej Bystrici realizovať, pôsobí masívne a do daného územia sa v takom rozsahu nehodí. 3D model mesta nám dáva jedinečné možnosti okrem stavieb simulovať napríklad aj zátopové zóny v prípade, že by nastala povodeň,” doplnil primátor Ján Nosko.

Vytvorenie 3D modelu Banskej Bystrice po verejnom obstarávaní predstavuje sumu približne 29.000 eur.