Quantcast
< sekcia Regióny

Banská Bystrica prichádza s plánom udržateľnej mobility

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Predstavenie návrhu sa plánuje 17. augusta a diskusia k zapracovaným pripomienkam, respektíve vyhodnotenie, 21. septembra.

Banská Bystrica 7. augusta (TASR) – Pre Banskú Bystricu a 16 okolitých obcí, ktoré sú súčasťou funkčného územia krajského mesta, spracúva Žilinská univerzita Plán udržateľnej mobility. Ľudia môžu svoje podnety a pripomienky vyjadriť na verejných diskusiách, ktoré sa uskutočnia 17. augusta a 21. septembra. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.

"Ide o strategický dokument, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu života, ako aj pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov zlepšením ich mobility. Zámerom je rovnako zlepšiť výkonnosť, efektívnosť a udržateľnosť dopravy. Dnes sa projekt nachádza v štádiu, keď môže odborná verejnosť, subjekty zaoberajúce sa danou problematikou, ale i obyvatelia vyjadriť názor prostredníctvom online formulára," konštatovala Adamovičová.

Proces vypracovania Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica pozostáva z troch etáp – analýzy súčasného stavu, návrhu aktivít a spracovania Strategického environmentálneho posúdenia (SEA), ako i stanovenia Plánu implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility.

Realizáciu projektu spomalilo opakované verejné obstarávanie a pandémia nového koronavírusu, čoho dôsledkom bola znížená mobilita ľudí na cestách. V teréne mohli prieskumy o počte áut na križovatkách či cestujúcich v MHD skresľovať. Harmonogram projektu musel byť zmenený.

Koncom júla Žilinská univerzita odovzdala samospráve návrh Plánu udržateľnej mobility. Momentálne sú spracované dve hlavné časti, a to analytická a návrhová.

"V prvej etape sú sformulované ciele a opatrenia, ktoré by mali byť zabezpečené, aby mesto ako aj funkčné územie mali udržateľný a ekologický systém do budúcnosti. Súčasne zahŕňa návrhy, akým spôsobom je potrebné stanoviť smerovanie dopravného systému a určiť priority," reagoval Marián Gogola z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline.

Jednotlivé výstupy dokumentu je možné pripomienkovať prostredníctvom online formulára do 4. septembra. Nasledovať budú verejné diskusie s obyvateľmi mesta a okolitých obcí. Predstavenie návrhu sa plánuje 17. augusta a diskusia k zapracovaným pripomienkam, respektíve vyhodnotenie, 21. septembra.