< sekcia Regióny

Bardejov prijal v súvislosti s novým koronavírusom viaceré opatrenia

Bardejov, Dom Sv. Egídia, ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Všetkým subjektom, ktorých sa to týka, dáva do pozornosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré obsahujú opatrenia na zamedzenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

Bardejov 12. marca (TASR) – Mestský krízový štáb prijal v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v uplynulých dňoch viaceré opatrenia. Rozhodol o zrušení všetkých verejných podujatí organizovaných mestom až do odvolania. Rovnako sú zrušené filmové predstavenia v kine Žriedlo. Platí tiež zákaz návštev v zariadeniach služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Ako uvádza mesto na svojej webovej stránke, všetkým subjektom, ktorých sa to týka, dáva do pozornosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré obsahujú opatrenia na zamedzenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19, ako aj usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.

Mesto tiež odporučilo riaditeľom škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti dôsledne monitorovať situáciu v jednotlivých školských a predškolských zariadeniach a v úzkej súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bardejove dodržiavať jeho usmernenia. Zároveň ako zriaďovateľ zrušilo všetky aktivity, krúžky a podobne, ako aj aktivity pre subjekty, ktoré si v objektoch škôl a školských zariadeniach prenajímajú priestory. Školské kluby detí fungujú v nezmenenom režime.

V súvislosti s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu radnica žiada verejnosť, aby podľa možností na minimum obmedzili návštevy mestského úradu z dôvodu vybavovania rôznych úradných záležitostí. Ako uvádza na svojej webovej stránke, je možné ich vybaviť aj telefonicky, poprípade elektronickou poštou.