< sekcia Regióny

Informačná kampaň v obci Beluša má zvýšiť úroveň separovania odpadu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Diana Semanová

Beluša sa intenzívne venuje zlepšeniu fungovania odpadového hospodárstva a pre svojich občanov počas uplynulých mesiacov pripravila viacero noviniek.

Beluša 5. apríla (TASR) – Zjednodušiť obyvateľom separovanie odpadu a zvýšiť povedomie o potrebe jeho triedenia je hlavným cieľom informačnej kampane samosprávy obce Beluša v okrese Púchov. Na odpadové kontajnery umiestnili informačné nálepky.

Podľa starostu Beluše Jána Prekopa nové informačné nálepky prilepili na 119 odpadových nádob na 43 stojiskách vo všetkých častiach obce. Počas apríla obec očakáva prvú dodávku nových plastových smetných nádob na sklo, papier a plasty, ktoré nahradia staré a poškodené plechové nádoby. V ďalších mesiacoch budú nádoby ešte doplnené o druhú várku.

„Aj takto chceme zvýšiť povedomie ľudí o potrebe triedenia odpadu. Priamo pri konkrétnom kontajneri sa človek dozvie, či je odpad vhodný do nádoby. Dúfame, že sa budú občania podľa týchto informácií aj riadiť a nebudú smetné nádoby zahlcovať nevhodným odpadom,“ doplnil starosta.

Obec Beluša sa intenzívne venuje zlepšeniu fungovania odpadového hospodárstva a pre svojich občanov počas uplynulých mesiacov pripravila viacero noviniek. Všetky kroky smerujú k zvýšeniu podielu separácie odpadu, a tým aj nižším nákladom na zber a uloženie odpadu. Ku každému tohtoročnému rozhodnutiu o poplatku za komunálny odpad dostane viac ako 2000 poplatníkov informačný leták o systéme zberu odpadov na území obce Beluša, a taktiež tabuľku, čo môžu občania bezplatne doviezť na zberný dvor v Beluši.

„Informovanosť o zložkách separovaného odpadu zvýšime aj stálymi tabuľami, ktoré obec postupne rozmiestni pri najväčších stojiskách smetných nádob, najmä v lokalitách pri bytových domoch. Aktualizovaná bude aj informačná tabuľa pri zbernom dvore a nové označenie dostane kompostáreň, ktorá bude od 12. apríla prístupná verejnosti,“ doplnil prednosta obecného úradu Patrik Štrbák.