< sekcia Regióny

BENCONT získal ocenenie za obnovu svätojurskej renesančnej kúrie

Svätojurská šľachtická kúria po rekonštrukcii ocenenej odborníkmi Foto: BENCONT

BENCONT získal ocenenie za obnovu svätojurskej renesančnej kúrie zo 17. storočia.

Bratislava 29. júla (OTS) - Prvá uličná fasáda v meste prezentujúca v ucelenej forme obdobie renesancie, komplexná reštaurátorská a umeleckoremeselná obnova a tiež vhodná dostavba na účely novej reštauračnej a ubytovacej funkcie získali Ocenenie za príkladnú obnovu odbornej poroty Academia Istropolitana Nova, ktorá ho udeľuje v spolupráci s Úradom Bratislavského kraja a s Prvou stavebnou sporiteľňou udeľuje už jedenásty raz.

Šľachtická kúria, dnes nazývaná podľa reštaurácie a penziónu Krone, je jednou z dominánt na námestí v centre Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur (Prostredná ulica č. 160). Objekt mal to šťastie, že ho do vlastníctva získal investor s citom pre obnovu pamiatok – v roku 2006 ho od Mesta a rôznych vlastníkov odkúpil subjekt naviazaný na podnikateľskú skupinu Bencont Group.


Kúria pred rekonštrukciou (rok 2017) Zdroj foto: BENCONT/Krone

Našou motiváciou ku kúpe bol aj fakt, že ide o veľmi hodnotný dom priamo v srdci mesta a súčasne bolo možné kúpiť všetky časti uličného aj dvorového krídla, čo býva vo Svätom Jure obvykle problém vzhľadom na rozdrobenosť vlastníctva,“ hovorí o kúpe nehnuteľnosti predseda predstavenstva Bencont Group Peter Huňor a dodáva: „Ja, môj brat, ktorý je zároveň partnerom v Benconte, i viacerí moji kľúčoví kolegovia, máme k tomuto mestu Juru osobný vzťah. Bývame tu a tu sme rozvinuli a dokončili náš prvý veľký developerský projekt, Jurský park. Bohatá história objektu nám dávala tušiť, že práca na jeho obnove bude pre všetkých veľmi zaujímavou a unikátnou skúsenosťou.

Očakávanie, že dom odhalí novým majiteľom svoje skryté „poklady“ sa naplnilo – v pravom rohu uličnej fasády, tesne pod strechou pri odkvape sa odlúpil kus omietky a odkryla sa tak renesančná výzdoba s maľovaným čierno-bielym kvádrovaním. Prizvaný reštaurátor následne našiel aj ďalšie časti renesančnej výzdoby fasády a to v takom rozsahu a kvalite, že bolo možné celú plochu omietok a náterov na fasáde riešiť v duchu renesancie. Je to prvá fasáda v centre Svätého Jura, ktorá v takejto ucelenej forme prezentuje toto obdobie v architektonickom vývoji mesta.

Záhadné korunky
Ďalším nečakaným nálezom boli maľby dvoch uhorských kráľovských koruniek v prešovni, ktoré náhodne objavili štukatéri počas odstraňovania nevhodných náterov. Korunky sú datované do polovice 17. storočia a zatiaľ sa nepodarilo objasniť, prečo sú tu vyobrazené. Nepochybne sú však pre históriu objektu dôležité a vďaka nim bol objekt novými majiteľmi nazvaný Krone.


V kaviarni Krone záležalo reštaurátorom i investorovi na každom detaile. Zdroj foto: BENCONT/Krone

Novoobjavení najstarší majitelia
Donedávna bol najstarším zistením majiteľom domu šľachtický rod Podmanických, ktorý ho vlastnil v druhej polovici 18. storočia. Novým archívnym výskumom bolo zistené, že tento dom získal status kúrie už v roku 1610. V tom období patril rodine Jelšičovcov.

Riziko demolácie
Práca na záchrane starobylého domu priniesla mnoho zaujímavých zistení a vo výsledku príkladne obnovený a obdivuhodný objekt, avšak cesta k nemu nebola ľahká. Niektoré časti dvorového krídla boli v dezolátnom stave s narušenou statikou a dokonca sa zvažovala aj ich demolácia. Vlastníci sa však po konzultácii s pamiatkovým úradom rozhodli, že sa pokúsia všetky časti zachovať. Svoju úlohu v tomto procese zohral aj fakt, že dom bol v roku 2008 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Prístup vlastníkov sa počas dlhej rekonštrukcie vyvíjal – v priebehu prác sa objavovali rôzne nálezy, ktoré sa dokumentovali a projekt sa im prispôsoboval – čoraz väčší dôraz bol kladený na čo najvyššiu kvalitu pamiatkovej obnovy. Investori prirodzene zverili vybrané časti objektu do rúk reštaurátora a dbali aj na kvalitu práce umeleckých remeselníkov – štukatérov, stolárov, kováčov, kamenárov, zámočníkov.

Kaviareň v bývalom mäsiarstve
Objekt bol uvedený do prevádzky postupne – jedna časť v roku 2019 a celý objekt v lete 2020. Hlavná miestnosť kaviarne, z vchodom z ulice, bola miestnym obyvateľom známa ako bývalé mäsiarstvo a z tohto obdobia sa tu na podlahe zachoval keramický obklad s geometrickým vzorom, ktorý bol „z nostalgie“ zachovaný. V priestore kaviarne boli reštaurované omietky a opätovne bola vytvorená zaniknutá peniažková výzdoba na strope. Postupne bolo sprístupnené aj horné poschodie uličného krídla, v ktorom je dnes reštaurácia. Dokončené boli aj práce na časti dvorového krídla, kde sa na poschodí, a tiež v podkroví, nachádzajú izby na ubytovanie hostí.


Do jednej z najstarších pivníc vo Svätom Jure sa zmestí akcia s 50 hosťami. Zdroj foto: BENCONT/Krone

Jedna z najstarších pivníc vo Svätom Juri
Z dvora sa schodíkmi dole vstupuje do prešovne a z tej ešte hlbšie ďalšími schodíkmi do pivnice. Pivnica, ktorá nadväzuje na prešovňu, je pravdepodobne jednou z najstarších v meste, jej vek je odhadovaný na približne 500 rokov. Do podkrovia uličného krídla bola vstavaná konferenčná miestnosť. Priestor na takúto funkciu sa „otvoril“ vďaka použitiu kombinácie oceľovej a drevenej konštrukcie, pričom bol zachovaný pôvodný sklon a tvar strechy.


Podbránie poskytuje v lete konzumujúcim hosťom príjemný chládok. Zdroj foto: BENCONT/Krone

Dobrá káva, nápadité jedlo, aj penzión
Tak ako v minulosti, ani dnes nie je Krone tuctovou budovou s tuctovými obyvateľmi. Výnimočnosť napríklad gastronomických služieb tu spočíva v kombinácii tradičných historických receptúr s novou úpravou, za použitia moderných technológií. Využívajú sa pri tom sezónne suroviny od lokálnych dodávateľov a výberu čerstvej zeleniny a ovocia, najlepších kúskov mäsa a prvotriednych svätojurských vín sa venuje rovnakú pozornosť ako samotnému kulinárskemu umeniu. K dispozícii je tu pre návštevníkov mesta 43 postelí v pätnástich izbách, väčšie oslavy sa môžu usporadúvať pivnica s kapacitou 50 hostí, pracovné mítingy zas v konferenčnej miestnosti pre 42 ľudí.


Reštauračné menu v Krone je postavené na čerstvých a kvalitných surovinách. Zdroj foto: BENCONT/Krone

„Za roky podnikania máme za sebou desať tisícky odovzdaných štvorcových metrov pre našich klientov. Krone je však niečo špeciálne, čakali sme 9 rokov, preinvestovali takmer tri milióny eur, no to, čo máme denne na očiach, nám prináša konštantnú radosť. Nielen prostredníctvom tohto ocenenia, ale aj z dobrého pocitu z krajšieho centra mesta a zadosťučinenia, že sa nám podarilo urobiť niečo naozaj pekné,“ uzatvára Peter Huňor.

Pripravené podľa Katalógu ocenených nehnuteľností so súhlasom Academia Istropolita Nova