Quantcast
< sekcia Regióny

Biokaly z čistiarne odpadových vôd už spaľujú v kotle na biomasu

Mondi SCP Foto: TASR

Ružomberský celulózovo-papiernický podnik Mondi SCP má za sebou niekoľkomesačnú bezproblémovú skúšobnú prevádzku spaľovania biologických kalov.

Ružomberok 2. júna (TASR) – Ružomberský celulózovo-papiernický podnik Mondi SCP má za sebou niekoľkomesačnú bezproblémovú skúšobnú prevádzku spaľovania biologických kalov z tamojšej veľkokapacitnej čistiarne odpadových vôd v upravenom existujúcom kotle na biomasu.

"Technológiu sme si odskúšali a potvrdilo sa, že dokážeme energeticky zhodnotiť celý objem nielen nami vyprodukovaných čistiarenských biokalov. Naďalej však platí, že hľadáme v prvom rade možnosti materiálového zhodnotenia, no najmä v zime je to náročnejšie," skonštatoval výrobný riaditeľ Mondi SCP Vladimír Krajči.

Skúšobná prevádzka podľa neho vyvrátila jednoznačne obavy z nárastu znečistenia ovzdušia a objem emisií z použitého kotla na biomasu zostal na úrovni, ako bol pred zavedením spaľovania biokalov. "Aj ostatné parametre sa pohybujú s rezervou v rámci limitov stanovených na riadnu prevádzku," spresnil.

"Hoci to vôbec nesúvisí priamo so spaľovaním biokalov, naďalej sa snažíme znižovať zápach vznikajúci pri čistení odpadových vôd," dodal výrobný riaditeľ ružomberských papierní s tým, že na prepravu biokalov používajú uzatvorené vozidlá a s nákladom manipulujú v odvetraných priestoroch.