< sekcia Regióny

Bojnická zoo zrekonštruovala technicko-hospodársku budovu

Bojnická zoologická záhrada. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Rekonštrukciou budovy sledovala zoologická záhrada nielen realizáciu opatrení v rámci vykurovacieho obdobia, ale počas celého roka, a to vzhľadom na meniacu sa klímu.

Bojnice 13. februára (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach zrekonštruovala technicko-hospodársku budovu. Prácami sledovala zníženie energetickej náročnosti objektu, ktorý slúži aj ako miesto prvého kontaktu pri riešení problematiky zranených voľne žijúcich živočíchov. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca zoo Jaroslav Slašťan.

Rekonštrukciou budovy sledovala zoologická záhrada nielen realizáciu opatrení v rámci vykurovacieho obdobia, ale počas celého roka, a to vzhľadom na meniacu sa klímu. "Projekt riešil zníženie spotreby energie formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a tiež modernizáciu systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie," priblížil Slašťan.

Projekt má podľa neho za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. "Predpokladaná miera úspory energií je zárukou prijateľnej ekonomickej návratnosti investícií a tiež pozitívneho vplyvu na životné prostredie pri redukcii emisií produkovaných pri výrobe tepla," skonštatoval.

V technicko-hospodárskej budove sa nenachádzajú len administratívne priestory, ale slúži tiež pre širokú laickú a odbornú verejnosť ako miesto prvého kontaktu pri riešení odbornej problematiky CITES, zranených, hendikepovaných alebo inak ohrozených voľne žijúcich živočíchov, ako i pri získaní odbornej pomoci v rôznych iných oblastiach ochrany prírody a krajiny, prioritne fauny.

Obnovu objektu zoo financovala z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková suma oprávnených výdavkov projektu predstavuje 178.535,65 eura.