Quantcast
< sekcia Regióny

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati pred SND spojí s JTRE

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Predloženie zámeru výstavby električkovej trate do procesu EIA predpokladajú do dvoch mesiacov. Memorandum stráca platnosť, ak Bratislava nezačne s výstavbou trate do šiestich rokov.

Bratislava 8. júna (TASR) - Mesto Bratislava bude pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND) na Pribinovej, spolupracovať s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v okolí Pribinovej viacero investičných projektov. S jeho vedením podpísal v uplynulých dňoch primátor hlavného mesta Matúš Vallo memorandum. Súkromník plánuje prispieť aj finančne.

Zo zverejneného dokumentu, na ktorý upozornil aj portál imhd.sk, vyplýva, že developer na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie a bezodplatne odovzdá hlavnému mestu zámer pre rozšírenie električkovej trate o úsek Košická. Taktiež odovzdá dokumentáciu stavby pre proces posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA), územné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby.

Mesto sa s investorom dohodlo aj na vytvorení pracovnej skupiny so zameraním najmä na vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie električkovej radiály do mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Na vlastné náklady má developer pre samosprávu pripravovať aj podklady a poskytnúť súčinnosť v konaniach o umiestnení stavby či o stavebnom povolení.

Súčinný má byť aj pri žiadaní o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, dotácie zo štátneho rozpočtu či iných fondov a zdrojov. JTRE plánuje na prípravu a realizáciu stavby prispieť aj finančne, a to na úrovni 7,9 milióna eur, alebo alternatívne desať miliónov eur. Avizuje tiež financie do jedného milióna eur na zabezpečenie zámeru a projektových dokumentácií. Bratislave má tiež dodať plnohodnotné podklady v súvislosti s povolením výstavby.

Mesto má v rámci svojej časti spolupráce napríklad po splnení zákonných a vecných požiadaviek vydať záväzné stanovisko k projektu stavby a zabezpečiť pozemky vo svojom vlastníctve. Poskytnúť má taktiež súčinnosť, zúčastňovať sa projektových porád i aktívne predkladať návrhy a riešenia.

Predloženie zámeru výstavby električkovej trate do procesu EIA predpokladajú developer a mesto do dvoch mesiacov. Memorandum stráca platnosť, ak Bratislava nezačne s výstavbou trate do šiestich rokov.

Trať sa plánuje smerom od Starého mosta, zjazdom pomedzi Umeleckú besedu, pokračuje na Pribinovu ulicu, popri SND a zatáča popod Most Apollo a pokračuje na Košickú, popri trhovisku Miletičova a napája sa na Trnavské mýto či Ružinov. Do budúcna sa uvažuje aj nad predĺžením do mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa.

Plánovaná električková trať popred novú budovu SND vyvolala negatívne reakcie zo strany ministerstva kultúry, ktoré vlastní na tomto území pozemky, i zo strany vedenia SND. Obávajú sa negatívneho vplyvu na prevádzku divadla. Mesto, naopak, toto trasovanie považuje za najlepší variant. Magistrát deklaruje zrealizovanie čo najpresnejšieho hodnotenia vplyvu trasy električky v blízkosti divadla, a to aj meraním hluku a vibrácií. Opakovane však poukazuje na expertov, podľa ktorých trať, pri prijatí primeraných opatrení, nebude mať výrazný vplyv na divadlo.