Quantcast
< sekcia Regióny

Bratislavská Karlova Ves prenajme cirkevnej škole štyri triedy

Ilustračné foto Foto: TASR/Erika Ďurčová

Spojená škola sv. Františka z Assisi bude v prenájme na päť rokov v štyroch učebniach s kabinetom, toaletami spolu s prístupovými chodbami v Základnej škole Veternicová.

Bratislava 15. júna (TASR) - Bratislavská mestská časť Karlova Ves prenajme od polovice augusta na päť rokov štyri učebne s kabinetom, toaletami a prístupovými chodbami Základnej školy Veternicová, a to karloveskej Spojenej škole sv. Františka z Assisi za jedno euro na rok. Cirkevná škola bude musieť uhrádzať aj pomernú časť nákladov spojených s prevádzkou budovy. Na svojom dnešnom rokovaní o tom rozhodli karloveskí miestni poslanci.

O prenájom požiadal mestskú časť riaditeľ Spojenej školy sv. Františka z Assisi a zároveň miestny poslanec Ján Horecký, ktorý chce v týchto priestoroch ZŠ Veternicová zriadiť elokované pracovisko svojej školy. "Na ZŠ Veternicová tieto roky klesal záujem o školu. Je tam už dlhší čas voľný priestor. Naša škola má naopak pretlak záujmu a je známa dobrými výsledkami," argumentoval na rokovaní Horecký.

Poslankyňa Iveta Hanulíková uviedla, že je zástankyňou ZŠ Veternicová, ktorú chce mestská časť vyradiť zo siete škôl a školských zariadení. Podľa nej tento nájom mohol škole pomôcť. "Nájomné jedno euro jej ale asi nepomôže," podotkla.

Poslanec Pavol Martinický však upozornil, že aj pri iných prípadoch sa rozlišuje prenájom na komerčné účely a pre službu občanom. "Tu je oprávnené to nájomné za euro," skonštatoval.

Podľa vicestarostu Karlovej Vsi Branislava Záhradníka týmto mestská časť dáva signál, že si želá zachovanie školskej funkcie v priestoroch ZŠ Veternicová a iné záujmy neexistujú. "Je to budova školy a má slúžiť ako škola. To je dôležitý odkaz aj pre ďalšie debaty," poznamenal.

Miestni poslanci sa dnes zároveň rozhodli nevyhovieť petícii proti zrušeniu ZŠ Veternicová, ktorá bola mestskej časti doručená ešte v marci. Svojim podpisom ju podporilo vyše 3000 ľudí. Naopak, schválili návrh všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o zrušení tejto základnej školy a jej súčastí k 31. augustu 2016. Vyradenie zo siete škôl a školských zariadení musí však ešte potvrdiť ministerstvo školstva. Záležitosť je v súčasnosti predmetom správneho konania. Ak rezort školstva nerozhodne do konca augusta, toto VZN stráca od 1. septembra platnosť.   Návrh vyradiť ŽS Veternicová zo siete škôl a školských zariadení ku koncu augusta schválili poslanci Karlovej Vsi 16. februára. Dôvodom návrhu zo strany mestskej časti bol kontinuálny pokles počtu žiakov školy a potreba dodatočných nákladov na prevádzku zariadenia vzhľadom na znižujúci sa príjem z normatívu. Kým v školskom roku 2008/2009 navštevovalo školu 338 detí, v tomto školskom roku je to iba 188 detí. S týmto návrhom sa však doteraz nestotožnili viacerí nespokojní rodičia, ktorí prišli za zachovanie školy bojovať aj na dnešné zastupiteľstvo.