< sekcia Regióny

Kvetinové záhony pred historickou budovou SND si adoptoval hotel

Ilustračné foto. Foto: TASR/Marko Erd

Program Adopcia zelene umožňuje jednotlivcom, ale tiež skupinám či inštitúciám osvojiť si plochy verejnej zelene.

Bratislava 17. septembra (TASR) – O kvetinové záhony v parčíku pred historickou budovou SND v bratislavskom Starom Meste sa bude najbližšie roky starať hotel na Hviezdoslavovom námestí. Ten si ich na päť rokov adoptoval v rámci projektu mestskej časti Staré Mesto – Zelená pre zeleň. Obe strany v utorok podpísali zmluvu o vstupe do projektu.

"Hotel ponúkol mestskej časti výsadbu trvaliek, presnejšie jarných a jesenných cibuliek, spolu s pravidelnou starostlivosťou a odburiňovaním kvetinových záhonov," poznamenala Anna Calpašová, vedúca oddelenia životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku staromestského miestneho úradu.

Úprava predmetnej plochy a výsadba cibuliek sa už začala. Cibuľky budú následne prikryté mulčovacou kôrou. "Keďže ide o záhony trvalkového charakteru, prvý výsledok uvidíme až na jar," doplnila Calpašová. O závlahu, ako aj úpravu trávnika sa však bude naďalej starať mestská časť. Samospráva zároveň verí, že obdobným spôsobom budú deklarovať záujem o verejné priestranstvá aj ďalšie subjekty.

Cieľom "zeleného" projektu mestskej časti je ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách, ale tiež umocniť vzťah verejnosti k verejnému priestoru. Projekt pozostáva z troch čiastkových programov, a to Adopcia zelene, Garant verejnej zelene a Staré Mesto ďakuje.

Program Adopcia zelene umožňuje jednotlivcom, ale tiež skupinám či inštitúciám "osvojiť si" plochy verejnej zelene, skrášliť ich výsadbou a zabezpečiť starostlivosť a údržbu minimálne na tri roky. Môže ísť od predzáhradiek bytových domov po rozsiahlejšie verejné plochy.

Cieľom programu Garant verejnej zelene je zabezpečiť financie na nákup sadeníc a ďalšiu starostlivosť o zeleň, ale aj na osadenie a starostlivosť o drobnú architektúru v mestských parkoch, záhradách, na námestiach a nábrežiach. V rámci programu s názvom Staré Mesto ďakuje sa môžu dobrovoľníci zapojiť do aktivít zabezpečujúcich čistotu, poriadok a skrášlenie verejného priestoru.

Mestská časť zabezpečuje výsadbu a údržbu verejnej zelene na vlastných plochách a stará sa o zeleň zverenú hlavným mestom.

Ide o zeleň popri komunikáciách tretej a štvrtej triedy, v parkoch, vo vnútroblokoch obytných domov, v areáloch základných a materských škôl, a detských jaslí či zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Výmera trávnatých plôch je takmer 147 000 štvorcových metrov. Na území Starého Mesta sa nachádza celkovo 48,77 hektára verejnej zelene, z toho 18,40 hektára parkovej zelene.