< sekcia Regióny

Bratislava chce do roku 2025 znížiť počet bezdomovcov o 15 percent

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Plán zahŕňa aj uplatnenie projektu Housing first, ktorý výhľadovo ráta s prenájmom tréningových bytov vo vlastníctve mesta pre ľudí bez domova.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Bratislava chce do roku 2025 znížiť počet bezdomovcov v meste o 15 percent. Takúto ambíciu si stanovila v Koncepcii pomoci ľuďom bez domova, ktorú dnes predstavila verejnosti. Tvorbe dokumentu predchádzalo historicky prvé sčítanie ľudí bez domova v Bratislave v novembri 2016. Sčítaných bolo minimálne 2064 ľudí. Odhadovaný počet týchto osôb je však podľa organizácií, ktoré s nimi pracujú, 4000 až 5000.

Hlavné mesto chce zníženie počtu ľudí bez domova dosiahnuť účinnou spoluprácou a koordináciou samosprávy, mimovládnych organizácií, mestských častí a Bratislavského samosprávneho kraja. Pomôcť má aj vytvorená koncepcia pomoci ľuďom bez domova, ktorej cieľom je zachytenie problematiky ľudí v sociálnej núdzi a určenie konkrétnych krokov k zlepšeniu ich situácie.

"Úlohou koncepcie je posilniť postavenie mesta a vytvoriť rámec na to, aby bola k dispozícii včasná pomoc. Bezdomovectvo je svetovým problémom, ktorý rieši každé veľké mesto vrátane Bratislavy. Uvedomujme si závažnosť problému a aktívne pristupujeme k jeho riešeniu. Každoročne napríklad navyšujeme finančné prostriedky na oblasť práce s ľuďmi bez domova. Z pôvodných 145.000 je to tento rok 367.000 eur," povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Bratislava chce vybudovať sieť pomoci posilnením streetworku, čiže pomoci priamo v uliciach, a tiež dobudovaním kamenných zariadení typu nízkoprahovej dennej služby a útulku. Pi tvorbe koncepcie sa jej tvorcovia inšpirovali aj v zahraničí. V pláne je tak aj uplatnenie projektu "Housing first", ktorý výhľadovo ráta s prenájmom tréningových bytov vo vlastníctve mesta pre ľudí bez domova. "Sčítanie ľudí bez domova okrem toho najnižšieho počtu poukázala na to, že Bratislava má zvláštny fenomén v bezdomovectve. Máme tu veľmi veľa ľudí dlhodobo bývajúcich na ulici. My potrebujeme, aby nám títo ľudia prešli celou sieťou pomoci, ktorú máme v koncepcii rozpracovanú," priblížila riaditeľka sekcie sociálnych vecí na bratislavskom magistráte Marcela Gbelecová.

V súčasnosti hlavné mesto poskytuje pomoc ľuďom bez domova priamo vo svojich zariadeniach. Mesto prevádzkuje nocľaháreň Mea Culpa, ubytovne Fortuna a Kopčany, nízkoprahovú sociálnu služby pre deti a rodiny Fortunáčik a Krízové centrum Repuls. Nepriamo sa mesto na pomoci ľuďom v núdzi podieľa finančnými príspevkami na terénnu, pobytovú, ambulantnú alebo podpornú sociálnu službu či integračné programy mimovládnych organizácií. Mesto tiež organizuje rôzne zbierky pre ľudí bez domova.

Verejnosť má možnosť zasielať svoje pripomienky ku koncepcii do 4. októbra. Nasledovať bude proces vyhodnocovania a zapracovania pripomienok. Koncepcia pomoci ľuďom bez domova bude potom predložená na rokovanie príslušných komisií mesta a následne do bratislavského mestského zastupiteľstva.