< sekcia Regióny

Bratislava rozdelí na projekty pre ľudí bez domova vyše 115.000 eur

Na snímke Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Foto: TASR - Dano Veselský

Nezisková organizácia Depaul Slovensko získala od samosprávy dotáciu 15.000 eur na projekt Mosty k samostatnosti.

Bratislava 29. mája (TASR) – Mesto Bratislava poskytne štyrom organizáciám dotáciu na podporu projektov zameraných na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva v celkovej výške 115.583 eur. Schválili to bratislavskí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom (28. 5.) zasadnutí.

Magistrát poskytne dotáciu 50.000 eur občianskemu združeniu Vagus na projekt Integrácia ľudí bez domova znamená druhú šancu pre plnohodnotný život. Cieľom programu je poskytovať dlhodobý, ucelený systém podpory v rámci riešenia otázok prevencie straty bývania a vzniku bezdomovectva ako sociálneho javu. "Zároveň tiež pôsobiť v oblasti prevencie a včasného identifikovania ľudí, ktorí sa náhle ocitli bez strechy nad hlavou alebo im pod vplyvom nepriaznivej sociálnej situácie hrozí bezdomovectvo," spresňuje sa v materiáli, o ktorom rokoval mestský parlament. Za dôležitú považuje program aj tému zamestnávania a udržania si stabilného zamestnania.

Nezisková organizácia Depaul Slovensko získala od samosprávy dotáciu 15.000 eur na projekt Mosty k samostatnosti. Organizácia ním reaguje na aktuálnu situáciu ľudí bez domova v Bratislave, nedostupnosť vhodného bývania, chýbajúce sociálne služby a chýbajúce dáta. "Projekt priamo podporuje ľudí bez domova pri integrácii, a to cez sociálne poradenstvo a ochranu práv a právom chránených záujmov. Zároveň projekt zvyšuje kvalitu sociálnej práce u žiadateľa a prináša dôležité dáta na zefektívnenie integrácie a napĺňanie cieľa ukončovania bezdomovectva," píše sa v materiáli.

Občianske združenie Návrat podporí mesto sumou 5000 eur na projekt s názvom Cesta k samostatnému bývaniu. Zameraný je na rodiny ohrozené stratou bývania, ktorým sa končí pobyt v mestskej sociálnej ubytovni Fortuna. "Cieľom je predísť strate bývania pomocou odborných metód sociálnej práce priamo v teréne (tam, kde sa rodiny práve nachádzajú) fyzicky aj psychicky. Sociálni pracovníci budú odborne sprevádzať rodiny procesom zmeny bývania z chránenej formy do samostatných bytov a budú nápomocní pri zabývaní sa," spresnili v dokumente. Pracovníci budú tiež súčasťou nastavovania vnútorných mechanizmov magistrátu v tejto oblasti.

Podporí sa aj občianske združenie Proti prúdu sumou 45.583 eur na projekt Bývam, teda som. Zameraný je na ukončovanie bezdomovectva klientov Proti prúdu. Cieľom je ukončovať bezdomovectvo v bežných nájomných bytoch mesta či v bytoch prenajatých od súkromných prenajímateľov za zníženú cenu. "V projekte organizácia vytvára inovatívne nástroje ako sociálna nájomná agentúra a využíva novú službu známu ako podpora samostatného bývania. Pri práci sa využíva aj prístup 'housing first'. Súčasťou projektu je zlepšovanie kvality bývania predajcov časopisu Nota bene a participácia klientov," vysvetľujú v prerokovanom dokumente. Všetky žiadosti o dotáciu posudzovala odborná hodnotiaca komisia.