< sekcia Regióny

Nové Mesto hospodárilo v roku 2020 s prebytkom vyše 451 000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Z prebytku rozpočtu putuje viac ako 371 000 eur do Rezervného fondu, zvyšných takmer 80 000 eur do Fondu rozvoja bývania.

Bratislava 17. júna (TASR) – Bratislavské Nové Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako 451 000 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2020, ktorý schválili miestni poslanci na júnovom rokovaní. Finančné prostriedky sa presúvajú do Fondu rozvoja bývania a do Rezervného fondu, do ktorého ide zároveň aj zostatok finančných operácií.

"Mestská časť v súvislosti s pandémiou COVID-19, predpokladal sa výpadok daňových príjmov, príjmov z prenájmov či príjmov za kultúrne predstavenia, zvolila zásadu opatrnosti, a z tohto dôvodu bola výdavková časť rozpočtu obmedzená len na nevyhnutné a už zazmluvnené výdavky," uviedol pre TASR Ján Borčin z miestneho úradu.

Súčasne prijala bezúročnú návratnú finančnú výpomoc Ministerstva financií SR vo výške 394 306 eur, ktorou vykryla výdavky financované z vlastných príjmov.

Najviac výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu išlo vlani na oblasť vzdelávania, celkovo viac ako 12,8 milióna eur. Najväčšou investíciou bola rekonštrukcia základnej školy na Kalinčiakovej ulici. V rámci iných oblastí išli podľa mestskej časti významné kapitálové výdavky na rekonštrukciu športovísk, napríklad na Jelšovej a Ladzianskeho ulici, na rozšírenie a rekonštrukciu cesty na Bárdošovej ulici či na rozšírenie technického vybavenia príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS.

Pandémiou boli tiež poznamenané plánované investičné akcie. "Väčšina plánovaných investícií, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v roku 2020, bola presunutá do nasledujúceho roka, prípadne do rokov 2022 a 2023," poznamenal Borčin. Týka sa to napríklad detského ihriska Mierová kolónia, parku Rozvodná-Vlárska, rozšírenia kapacít Základnej školy s materskou školou Odborárska či centra včasnej intervencie Makovického.

Z prebytku rozpočtu putuje viac ako 371.000 eur do Rezervného fondu, zvyšných takmer 80.000 eur do Fondu rozvoja bývania. Do Rezervného fondu sa presúva aj zostatok finančných operácií vo výške viac ako 1,844 milióna eur.