< sekcia Regióny

Bratislava chce vyhlásiť Pramene Vydrice za prírodnú rezerváciu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Cieľom je však zachovať voľný pohyb ľudí, udržiavať priechodnosť a bezpečný stav turistických chodníkov či možnosť jazdiť na bicykli.

Bratislava 7. decembra (TASR) – Hlavné mesto požiadalo o vyhlásenie Prameňov Vydrice za prírodnú rezerváciu. Návrh na vyhlásenie nového chráneného územia už bratislavský magistrát odoslal na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Okresný úrad Bratislava. Začala sa tým posledná etapa procesu vyhlásenia rezervácie, za ktorú bojujú aktivisti a ochranári viac ako 15 rokov a jej vyhlásenie podporili v petícii tisíce obyvateľov Bratislavy.

"Plánovaná prírodná rezervácia bude mať rozlohu vyše 580 hektárov a nachádza sa najmä na území mestských lesov v Bratislave, ale zasahuje aj do štátnych lesov a do lesov mesta Svätý Jur," priblížila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Navrhovaný štvrtý a piaty stupeň ochrany obmedzí nepriaznivé vplyvy človeka na území, zabezpečí rozvoj biotopov chránených živočíchov a podporí zachovanie druhovej diverzity. Lesy v okolí riečky Vydrica sú domovom pre bociana čierneho, salamandru škvrnitú či viacero druhov netopierov. Úplne vylúčená má byť ťažba dreva či výstavba, aktuálny stav totiž umožňuje napríklad lesnú ťažbu s prípadným nepriaznivým vplyvom na druhy európskeho a národného významu. "Mohla by spôsobiť pokles ich populácie, napríklad raka riavového či fúzača alpského," podotkla Rajčanová.

Súhlas s vyhlásením prírodnej rezervácie na svojom území schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo v roku 2018. Cieľom je však zachovať voľný pohyb ľudí, udržiavať priechodnosť a bezpečný stav turistických chodníkov, možnosť jazdiť na bicykli či na koni, organizovanie telovýchovných alebo športových podujatí. Umožnený bude tiež zber húb a lesných plodov.

Ochrana týchto bratislavských lesov je spoločnou prioritou pre hlavné mesto, envirorezort a Štátnu ochranu prírody. Z turistickej perspektívy sú to lesy rozprestierajúce sa nad Bratislavou v rámci Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty od Červeného mosta až po Biely kríž.