< sekcia Regióny

V lokalite Nové Pálenisko vybudujú verejnú kanalizáciu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislavská vodárenská spoločnosť má dohliadať na stavbu a po skolaudovaní stavby verejnej kanalizácie bude prevedená do jej vlastníctva.

Bratislava 18. decembra (TASR) – V lokalite Nové Pálenisko v bratislavskom Ružinove plánujú vybudovať verejnú kanalizáciu. Tá tu doteraz chýba. Dôsledkom sú sťažené podmienky značného počtu rodinných domov, prevádzok a zariadení občianskej vybavenosti.

Bratislavské mestské zastupiteľstvo vo štvrtok odsúhlasilo návrh zmluvy o združení osôb na vybudovanie tejto kanalizácie.

Cieľom kontraktu je združiť financie na výstavbu. Zmluva sa má uzavrieť medzi mestom Bratislava, bratislavskou mestskou časťou Ružinov, Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a investorom Pravé krídlo. Tento totiž prejavil záujem v časti, kde plánuje vystavať verejný vodovod potrebný pre svoj projekt, realizovať kroky, ktoré by pomohli s procesom odkanalizovania územia.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie na verejný vodovod dal vypracovať aj projekt verejnej kanalizácie. Naprojektovanú verejnú kanalizáciu nepotrebuje investor pre svoj projekt.

„Celé dielo je rozdelené na hlavnú a vedľajšiu časť diela. Hlavná pozostáva z verejného vodovodu, ktorý financuje Pravé krídlo, a z verejnej kanalizácie, ktorú financuje mesto a mestská časť.

Predpokladaná cena výstavby verejnej kanalizácie je 876 523,78 eura bez DPH. Po vypracovaní projektovej dokumentácie k realizačnej fáze a po vysúťažení zhotoviteľa stavby sa predpokladá zníženie tejto ceny,"
spresnila bratislavská samospráva v materiáli, o ktorom rokovali bratislavskí mestskí poslanci.

Spoločnosť Pravé krídlo zaplatí na poplatku za rozvoj za svoj projekt na dotknutom území 744 771 eur. Tento poplatok sa delí v pomere 68 percent pre Ružinov a 32 percent pre hlavné mesto. Magistrát a ružinovská samospráva sa zaväzujú združiť financie v takej výške, ako dostali za poplatok za rozvoj od investora. V prípade mesta je to 238 326,72 eura a v prípade Ružinova 506 444,28 eura.

Investor sa zaväzuje dodať kompletnú projektovú dokumentáciu potrebnú na vydanie stavebného povolenia na výstavbu verejnej kanalizácie. Zároveň má podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia a vypracuje realizačný projekt. Vydané právoplatné stavebné povolenie a z neho vyplývajúce práva a povinnosti následne v časti verejná kanalizácia postúpi na stavebníka mestskú časť Ružinov. Tá ma vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby pre verejnú kanalizáciu a verejný vodovod.

Bratislavská vodárenská spoločnosť má dohliadať na stavbu a po skolaudovaní stavby verejnej kanalizácie bude prevedená do jej vlastníctva.