< sekcia Regióny

V Starom Meste vznikne nové detské ihrisko, vybuduje ho STU

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

STU vybuduje ihrisko na vlastné náklady a počas doby nájmu sa bude starať aj o jeho údržbu a bezpečnosť.

Bratislava 16. júna (TASR) – V bratislavskom Starom Meste pribudne nové detské ihrisko, pri novej materskej škole STUBačik ho vybuduje Slovenská technická univerzita v Bratislave. Zelenú projektu dali včera miestni poslanci, keď schválili prenájom časti pozemku pre STU na dobu neurčitú za jedno euro ročne. Ihrisko bude primárne určené pre škôlku, ktorá svoje brány otvorí prvýkrát v septembri, po skončení jej prevádzky však bude prístupné pre všetky deti.

STU vybuduje ihrisko na vlastné náklady a počas doby nájmu sa bude starať aj o jeho údržbu a bezpečnosť. Univerzita tiež zrevitalizuje zeleň a osadí hracie prvky. Zvyšnú časť pozemku plánuje v budúcnosti zrevitalizovať mestská časť, spoluprácu prisľúbil aj Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV), ktorého Nový kostol na Legionárskej ulici je jednou z dominánt lokality. Výsledkom úprav má byť rozsiahly park s oddychovými zónami.

"Tento projekt je výsledkom spolupráce univerzity, samosprávy a súkromného sektora," skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, ktorá iniciovala, aby ihrisko vybudovali na tomto mieste. Pôvodne sa totiž uvažovalo nad vedľajším pozemkom, dôvodom na zmenu bola okrem iného snaha revitalizovať betónovú plochu využívanú ako parkovisko a vytvoriť tak krajinársky jednotný celok s množstvom zelene.

Nové detské ihrisko je súčasťou projektu materskej školy STUBAčik, prvej súkromnej škôlky na Slovensku zriadenej univerzitou. Slúžiť bude zamestnancom a študentom STU, teda prioritne pre podporu mladých vedcov, avšak univerzita deklarovala, že v prípade nenaplnenia stavu poskytne voľné kapacity pre spádovú oblasť Starého Mesta. Škôlka vznikla spojením a rekonštrukciou troch služobných bytov v priestoroch Študentského domova J. Hronca na Bernolákovej ulici, má mať kapacitu 22 detí rozličného veku. Okrem celodennej starostlivosti umožní aj tzv. denný stacionár detí v čase vyučovania alebo skúšky rodičov – študentov, jeho kapacita ale bude obmedzená.

Schválenie prenájmu pozemku je naplnením Memoranda o spolupráci medzi Starým Mestom a STU, ktoré podpísali vlani v októbri.