< sekcia Regióny

Karlova Ves spúšťa európsky projekt na zmiernenie dopadov klímy

Na snímke Základná škola Alexandra Dubčeka v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Karlova Ves, ako prvá samospráva na Slovensku, spustí na Slovensku priekopnícky európsky projekt na zvyšovanie odolnosti sídlisk voči zmene klímy. Jeho súčasťou bude hĺbková rekonštrukcia karloveskej školy a škôlky, s cieľom zníženia ich energetickej náročnosti. V Bratislave 19. júna 2018. Foto: TASR - Marko Erd

Súčasťou opatrení je aj budovanie úkrytov pre drobné živočíchy, ochrana dažďovníkov či podpora opeľovačov.

Bratislava 19. júna (TASR) – Bratislavská Karlova Ves bude ako prvá samospráva v SR realizovať európsky projekt Deliver zameraný na zvyšovanie odolnosti sídlisk voči zmene klímy. Dôležitou súčasťou tohto projektu, ktorý podporí Európska komisia grantom vo výške takmer 1,5 milióna eur, bude hĺbková rekonštrukcia dvoch školských budov – základnej školy Alexandra Dubčeka a škôlky na Kolískovej ulici.

"Tieto budovy by sa mali zmeniť na objekty s takmer nulovou spotrebou energie, prostredníctvom originálnych prototypových riešení, ktoré prispejú k pasívnemu energetickému štandardu. Budeme hľadať také originálne prototypové riešenia, ktoré na Slovensku ešte nikto nerealizoval. V prípade základnej školy je to zatiaľ predmetom štúdie, v prípade materskej školy je to vo fáze projektovej prípravy," informovala starostka mestskej časti Dana Čahojová.

Projekt pod názvom Deliver: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy sa bude realizovať v päťročnom cykle - 2018 až 2023 a ráta tiež s výsadbou zelene, vytváraním zelených striech i zelených stien i vodozádržnými opatreniami v rámci verejných priestorov. „Aj u nás v Karlovej Vsi sa v minulosti budovali veľkoryso vydláždené verejné priestory, ktoré sa teraz počas leta menia na vyprahnutú púšť so sálavým teplom, ktoré stúpa aj do okolitých bytových domov. Chceli by sme preto vytypovať jeden takýto priestor, aby sme ho kompletne zmenili a betónovej mŕtvej časti, z ktorej v lete každý uteká, vrátili život," uviedla starostka. Verí, že opatrenia mestskej časti budú inšpiratívne aj pre iné samosprávy. „Spoločným úsilím, synergickou snahou sa nám môže podariť minimálne zmierniť negatívne dopady klimatických zmien," uviedla Čahojová.

Odborná garantka projektu Deliver Zuzana Hudeková poukázala na to, že práve sídliská patria medzi najzraniteľnejšie miesta, na ktorých sa v dôsledku panelovej výstavby, nedostatku zelene i nízkej kvality verejných priestorov výrazne prejavuje negatívny dopad klimatických zmien, charakterizovaný sálavým teplom, silnými veternými smršťami či prívalmi dažďa. Zmena klímy však ohrozuje aj biodiverzitu. Preto je súčasťou opatrení aj budovanie úkrytov pre drobné živočíchy, ochrana dažďovníkov či podpora opeľovačov. „Mestská časť tak pokračuje v začatých projektoch, ktoré spustila už v minulých rokoch," pripomenula.

Cieľom projektu je tiež zníženie uhlíkovej stopy v Karlovej Vsi a edukácia. "V rámci projektu je naplánované otvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu, kde sa budú môcť deti, ale aj dospelí dozvedieť viac o témach spojených s ochranou klímy a dôležitosti zachovávania rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov," spresnila vedúca referátu riadenia projektov MČ Bratislava-Karlova Ves Lenka Nemcová.

Na realizáciu tohto projektu vyčlenila Európska komisia prostredníctvom finančného nástroja Life prostriedky vo výške 1.467.913 eur. Karlova Ves je hlavným koordinátorom projektu, na ktorom participujú aj ďalší štyria asociovaní partneri - Karpatský rozvojový inštitút (KRI), česká nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie a publikačnú činnosť CI2, Inštitút pre pasívne domy (IEPD) a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).