Quantcast
< sekcia Regióny

OÚ prerušil konanie vo veci projektu parkovania na Kollárovom námestí

Na archívnej snímke z 26. apríla 2021 zákazníci sedia na terase prevádzky na Kollárovom námestí v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podľa vyjadrenia odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Bratislava je konanie prerušené z dôvodu uplatnených námietok odvolateľov voči záväzným stanoviskám dotknutých orgánov.

Bratislava 28. apríla (TASR) – Okresný úrad (OÚ) Bratislava prerušil konanie vo veci projektu podzemného parkovacieho domu s takmer 300 parkovacími miestami na Kollárovom námestí a mestského parku s oddychovou zónou. Dôvodom je uplatnenie námietok odvolateľov voči záväzným stanoviskám dotknutých orgánov. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktorý okresné úrady spadajú.

"Podľa vyjadrenia odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Bratislava je konanie prerušené z dôvodu uplatnených námietok odvolateľov voči záväzným stanoviskám dotknutých orgánov. V danej veci preto ešte nebolo rozhodnuté," skonštatoval tlačový odbor ministerstva.

Príslušný odbor okresného úradu bude po pominutí dôvodov prerušenia v odvolacom konaní pokračovať. "To jest po doručení vyžiadaných stanovísk od týchto orgánov a od ich nadriadených orgánov," doplnil tlačový odbor. Spis bol úradu ako príslušnému odvolaciemu konaniu doručený zo stavebného úradu Starého Mesta vo februári.

Pre projekt vydal staromestský stavebný úrad vlani na jeseň stavebné povolenie. Voči nemu však zaevidoval niekoľko odvolaní. Týkajú sa napríklad údajného rozporu so stavebným zákonom, nerešpektovania územného plánu a územného rozhodnutia, stavebnému úradu sú tiež vytýkané procesné chyby. V odvolaniach sa konštatuje tiež rozpor so zákonom o ochrane prírody a krajiny, že realizácia projektu zhorší dopravu a zničí park.

Developer predstavil PPP projekt parkovacieho domu s 296 miestami ešte v roku 2009. Postupne však došlo k viacerým úpravám, dôvodom boli najmä pripomienky aktivistov. Na streche podzemnej garáže, ktorá bude na úrovni priľahlého terénu, sa má vytvoriť park s oddychovou zónou. Na základe memoranda o spolupráci podpísaného s hlavným mestom upustil stavebník od výrubového konania a dohodol sa na presadení niektorých drevín na iné miesto. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v apríli 2017.

Iniciatíva na vybudovanie podzemných garáží vyšla zo strany hlavného mesta v roku 2009.