< sekcia Regióny

Bratislavskú spaľovňu odpadov čaká jesenná technologická odstávka

Na archívnej snímke z 2. mája 2018 spaľovňa odpadu OLO v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

OLO deklaruje, že jesenná odstávka ZEVO sa nedotkne odvozu zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a ani biologicky rozložiteľného odpadu.

Bratislava 29. augusta (TASR) – Bratislavskú spaľovňu odpadov vo Vlčom hrdle, po novom zariadenie na energetické využívanie odpadu (ZEVO), čaká jesenná technologická odstávka od 18. septembra do 18. októbra. Pre TASR to uviedla Linda Golejová z bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).

Odstávka bude súčasne na zariadeniach na obidvoch spaľovacích linkách (K1 a K2). Dôvodom sú nevyhnutné opravy, ktoré boli naplánované už počas jarnej odstávky.

Mestská firma deklaruje opatrenia, ktoré majú minimalizovať odvoz odpadu na skládku. "V nevyhnutnom prípade bude odpad uložený na skládku FCC Zohor," podotkla Golejová. Aby sa zabezpečila kapacita v zásobníku odpadu v ZEVO pre komunálny odpad z mesta Bratislavy, od 16. augusta do 1. novembra neodoberajú odpad od individuálnych zákazníkov.

OLO deklaruje, že jesenná odstávka ZEVO sa nedotkne odvozu zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a ani biologicky rozložiteľného odpadu v hlavnom meste.

Bratislava organizuje technologické odstávky ZEVO dvakrát v roku, a to v jarnom a jesennom termíne na obidvoch spaľovacích linkách K1 a K2. "Odstávky vyplývajú z odporúčaní výrobcov zariadení a nutnosti opráv a pravidelných prehliadok vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky," vysvetlila Golejová.

Na jar tohto roka organizovalo OLO samostatnú odstávku pre K1 v trvaní deväť dní a samostatnú odstávku pre K2 v trvaní 12 dní. Dodávatelia totiž nevedeli dodať potrebné náhradné diely a súčasti, ktoré boli naplánované na výmenu. Dôvodom bol výpadok výroby v celej Európskej únii zapríčinenej pandémiou COVID-19. "Realizovali sme iba potrebné prehliadky, nevyhnutné opravy a čistiace procesy pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky do jesenného termínu odstavenia," spresnila Golejová.

Počas jarných dvoch samostatných odstávok sa podarilo OLO skoordinovať odvoz odpadu, jeho uskladnenie v zásobníku a prevádzkovať pracujúce linky tak, že neodviezli žiadny odpad na skládky.