Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. jún 2024Meniny má Valéria
< sekcia Regióny

Bratislavský kraj by mal tento rok hospodáriť s vyše 270 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Úrad BSK zároveň predkladá aj návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025, ktoré majú len informatívny charakter a nie sú záväzné.

Bratislava 18. januára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) by mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 270 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý predkladá Úrad BSK na najbližšie rokovanie krajských poslancov. Zastupiteľstvo by sa ním malo zaoberať 27. januára. Bratislavský kraj je, podobne ako viaceré samosprávy, v súčasnosti v rozpočtovom provizóriu.

"Návrh rozpočtu je predkladaný v čase, keď je Slovensko, podobne ako celá Európa, vystavené extrémnym dosahom energetickej krízy, vysokej inflácii, vojnovému konfliktu na Ukrajine, ako aj stále pretrvávajúcej pandémii ochorenia COVID-19. A najnovšie i šíriacej sa chorobnosti na chrípku a chrípke podobných ochorení," konštatuje Úrad BSK v dôvodovej správe.

Napriek týmto negatívnym vplyvom i mnohým neistotám vo vývoji situácie chce kraj zabezpečiť štandard poskytovaných služieb, zlepšiť kvalitu života obyvateľov i prispieť k sociálno-ekonomickému rastu regiónu. Docieliť to plánuje investičnými projektmi vo viacerých svojich kompetenčných oblastiach. Medzi jeho priority a ciele patria investície do školstva, sociálnej oblasti či cyklodopravy, ale aj do cestnej infraštruktúry. Popri tom chce znižovať svoju zadlženosť.

"Všetky rozvojové a investičné zámery boli do návrhu rozpočtu zaradené po dôkladnom zohľadnení ich potenciálu zlepšiť úroveň poskytovania verejných služieb a zároveň po posúdení realizovateľnosti do konca roka 2023, respektíve 2024," podotýka BSK s tým, že realizované by mali byť aj projekty financované z eurofondov.

Úrad BSK zároveň predkladá aj návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025, ktoré majú len informatívny charakter a nie sú záväzné. V súvislosti s budúcoročným rozpočtom kraj poznamenal, že aj ten môžu ovplyvniť viaceré okolnosti s dosahom na jeho príjmovú i výdavkovú časť. Týka sa to prípadného zhoršenia či pretrvávania pandémie, ktoré by si vyžiadalo reštrikčné opatrenia, či negatívneho vývoja i zvýšenia cien a rastúcej inflácie. Rovnako tak poklesu výnosu podielovej dane, rastúcich úrokových sadzieb, výpadkov vlastných príjmov či nízkeho čerpania eurofondov, dodatočných výdavkov.

V roku 2023 bude BSK zriaďovateľom 80 organizácií, z toho 23 príspevkových organizácií a 57 rozpočtových organizácií.