Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. december 2023Meniny má Marína
< sekcia Regióny

Bratislavský kraj chce zrevitalizovať park v Malinove

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Po komplexnej rekonštrukcii by mal park slúžiť na prezentáciu pamiatkovo chránenej historickej zelene, ale najmä ako miesto s odkazom do minulosti v podobe príbehov šľachtického rodu Apponyiovci.

Bratislava 23. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje revitalizáciu parku v obci Malinovo (okres Senec) zo začiatku 18. storočia , ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Vyplýva to z ideového zámeru, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci. Cieľom je obnoviť niekdajšiu historickú slávu parku, zachovať miestne historické dedičstvo cezhraničného regiónu i prinavrátiť mu jeho spoločenskú funkciu. Rozpočet projektu je 2,5 milióna eur, kraj sa chce zapojiť do výzvy na eurofondy.

Po komplexnej rekonštrukcii by mal park slúžiť na prezentáciu pamiatkovo chránenej historickej zelene, ale najmä ako miesto s odkazom do minulosti v podobe príbehov šľachtického rodu Apponyiovci. Revitalizácia a rekonštrukcia na ploche parku má zodpovedať požiadavkám pamiatkovej ochrany a má byť robená citlivým prístupom v záujme prinavrátenia pôvodných hodnôt parku prírodne krajinárskeho charakteru z polovice 18. storočia. Obnovený park sa má stať miestom oddychu, ale aj kultúry.

"Geodetické zameranie a dendrologické posudky boli ukončené," približuje súčasný stav dôvodová správa materiálu. Na základe vypracovanej koncepčnej štúdie sa pristúpilo k spracovaniu projektovej dokumentácie, ktorú schválil Krajský pamiatkový úrad. Následne bude predložená na stavebný úrad.

V rámci územia parku sa okrem iného nachádza klasicistický kaštieľ z 13. storočia postavený na základoch stredovekej pevnosti (vodný hrad). V 19. storočí Malinovo (v minulosti Eberhard) získala rodina grófov Apponyiovcov, jedna z najväčších a najvplyvnejších grófskych rodín v Uhorsku. Stal sa hlavným sídlom správy eberhardského panstva.

Juraj Apponyi kaštieľ prestaval v neoklasicistickom štýle a vytvoril z neho vidiecke sídlo obklopené prírodným parkom. Rozlohou 13 hektárov sa radí medzi najrozsiahlejšie parky Bratislavského kraja. Ide o anglický krajinno-prírodný park z počiatku 18. storočia, pričom jeho historická rozloha bola väčšia. V minulosti bola súčasťou aj vodná priekopa, ktorá prestala plniť svoj účel a časom zarástla.

Región Podunajska okrem ponuky spojenej s vodou a vodnými plochami ponúka aj možnosti pre kultúru a silné historické dedičstvo v podobe parkov a kaštieľov. Vlani ho však navštívilo "len" 4,8 percenta z celkového počtu návštevníkov v Bratislavskom kraji. Snahou kraja je preto sprístupniť informácie o národných kultúrnych pamiatkach v regióne, zamerať sa chce aj na osvetu v oblasti ochrany pamiatok. Poukazuje pritom aj na upadajúci záujem mladej generácie o miestne historické dedičstvo.