< sekcia Regióny

V erbe mesta Malacky upúta bežiaci diviak

Aktuálny erb mesta vznikol začiatkom 90. rokov minulého storočia.

Malacky 2. augusta (TASR) - Erb okresného mesta Malacky na Záhorí tvorí v modrom štíte pod strieborným kaštieľom a zeleným stromom bežiaci strieborný diviak. Podľa historika Malaciek Martina Macejku kaštieľ na erbe pochádza ešte z predpálfiovského obdobia, teda nekorešponduje so súčasným renovovaným pálfiovským kaštieľom v Zámockom parku. Pôvodný kaštieľ stál na mieste neskoršieho kláštora. Strom by mohla byť pravdepodobne lipa a na pôvodnom erbe nebol znázornený diviak v súčasnej podobe, ale skôr domáce prasa.

Malacky v rozličných obdobiach používali rôzne modifikácie erbu, ktorý sa postupne vyvíjal až do súčasnej podoby. Podľa interpretácie popredného heraldika a genealóga Jozefa Nováka predlohou erbu je pečatidlo z roku 1577. Názov mesta sa na pečati Štefana Balašu spomína v skrátenej podobe Mala. S erbom je úzko spätá aj otázka vzniku názvu mesta, ktorá je však sporná a v súvislosti s ňou je známych niekoľko teórií.

„Jedna hovorí o súvislosti názvu Malacky s maďarským slovom malac - svinka, respektíve malacka – prasiatko. V okolí sa nachádzalo množstvo diviakov a konalo sa tu veľa poľovačiek. Druhá teória odvodzuje názov Malacky od slova mláky a vychádza z toho, že tu boli kedysi rozsiahle močariská. Podľa tretej teórie súvislosť pomenovania mesta by sa mohla hľadať i medzi názvom obce z najstarších prameňov Moluchka a medzi názvom potoka Malina (Maliscapotoca). Za zmienku stojí i teória, podľa ktorej pomenovanie Malaciek vychádza z miesta, kde sa mlátilo. Ja sa prikláňam k teórii, že názov mesta je odvodený od potoka Malina,“ priblížil historik Martin Macejka.

Ako však dodal, teórií o vzniku názvu mesta a naviazanosti na erb sú desiatky. „Prvú legendu o pôvode názvu Malaciek som počul ešte na základnej škole. Išlo o príbeh grófa, ktorému v miestnom lese skočil diviak do cesty a ohrozoval tým jeho život. Gróf kričal malac ki, čo znamená prasa von. Hájnik prasa odohnal a zachránil mu život. Táto legenda stráca na vážnosti, ak si uvedomíme, že v časoch grófskych a maďarských neboli Malacky ale Malaczka. Navyše podľa jazykovedcov názov mesta vznikol skôr, ako sa slovo malac dostalo do maďarského jazyka,“ zaspomínal Macejka.

Aktuálny erb mesta vznikol začiatkom 90. rokov minulého storočia. Podľa niektorých historikov a heraldikov je od pôvodného erbu veľmi vzdialený a všetky jeho prvky by mali vyzerať inak. Erb však v tejto podobe je zaregistrovaný v heraldickom registri Slovenskej republiky.