< sekcia Regióny

Bratislavský kraj rieši záväzky s Regionálnymi cestami Bratislava

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Kraj v tejto súvislosti vychádza z vypracovanej analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva.

Bratislava 4. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v "upratovaní" v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorá spravuje cesty II. a III. triedy v kraji. Po tom, ako dostal spoločnosť pod kompletnú manažérsku a vlastnícku kontrolu, pristupuje k ďalšiemu kroku. Ide okrem iného o vysporiadanie oprávnených záväzkov BSK voči RCB z minulosti, pričom ide o viac ako 2,3 milióna eur. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci.

Uhradenie oprávnených, uplatniteľných a vymáhateľných nárokov, ktoré vyplynuli zo zmluvného vzťahu medzi oboma stranami, a to z nájomnej zmluvy a zmluvy o správe a údržbe predmetných ciest, a ktoré BSK v minulosti neuhradil, je jednou z podmienok na zákonné ukončenie činnosti spoločnosti a v následnom kroku na založenie novej spoločnosti vo výlučnom vlastníctve Bratislavského kraja.

"Rozhodnutie znamená, že kraj vyrovná všetky svoje záväzky voči spoločnosti RCB. Napomôže to tomu, aby mohla byť spoločnosť RCB riadnym spôsobom zrušená," uviedol pre TASR Emil Pavlík, zástupca riaditeľky Úradu BSK.

Kraj v tejto súvislosti vychádza z vypracovanej analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva. Jej predmetom bolo zhodnotenie aktuálnej situácie v spoločnosti, súčasného modelu fungovania vrátane jeho dosahu na súčasný finančný stav. "Jednoznačným konštatovaním alebo odporúčaním analýzy bolo ukončiť činnosť starej spoločnosti a založiť novú spoločnosť s cieľom správy a údržby ciest," poznamenal Pavlík.

Hoci zastupiteľstvo nakoniec vysporiadanie záväzkov schválilo, niektorí poslanci počas rozpravy vyjadrili obavy, či sa v budúcnosti neobjavia aj ďalšie staršie nároky spoločnosti RCB. Úrad BSK to vylučuje. "Prešli sme všetky faktúry, ale aj nároky evidované voči nám. Nepredpokladáme, že by ešte nejaké staré nároky mohli vzísť," zdôraznil Pavlík. Podotkol, že vzniknúť môžu ale nové nárok, keďže RCB by mala vykonávať služby pre BSK minimálne ešte do konca tohto roka. Tieto nároky budú kontrole štandardne hradené.

Na zastupiteľstvo BSK by mal byť zároveň predložený návrh na založenie novej spoločnosti, ktorá bude fungovať na základe nového zmluvného vzťahu. Na otázku, ako chce kraj zabezpečiť lepšie fungovanie novej spoločnosti v porovnaní s RCB kraj konštatuje, že by sa mal nastaviť lepší informačný systém. "Tak, že informácie, ktoré budú mať v novej spoločnosti, budú aj priamo na BSK. Jednotlivé výkony a výkony, ktoré sa týkajú správy a údržby, budú mať on-line," priblížil Rastislav Gajarský, generálny riaditeľ spoločnosti RCB. Implementácia nového systému by podľa neho mala zabezpečiť absolútnu transparentnosť vzťahu.

Poslanci BSK zároveň odsúhlasili aj odpustenie dlhu RCB vo výške 141.000 eur na nájomnom za obdobie od 1. januára do 31. augusta 2020. Treťou časťou vzájomného urovnania je prevod stavby Areál pre kolesové športy Bike park v Modre, ktorý za necelých 78.000 eur získa BSK do svojho výlučného vlastníctva.