Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. marec 2024Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Regióny

Bratislavský kraj poskytne z rozpočtu dotácie vo výške 225.600 eur

Poslanci schválili príspevok pre 103 žiadateľov v celkovej výške 225.600 eur.

Bratislava 11. apríla (TASR) – Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na dnešnom rokovaní regionálneho zastupiteľstva prijali všeobecne záväzné nariadenie k návrhom a výške poskytovania dotácií z rozpočtu kraja na rok 2014.

Poslanci schválili príspevok pre 103 žiadateľov v celkovej výške 225.600 eur. Komisia BSK pritom posúdila 183 žiadostí vo výške 2.274.299,81 eura. Pri posudzovaní žiadostí vychádzala zo snahy podporiť v rámci vyčleneného rozpočtu čo najväčší počet projektov, pričom zohľadňovala najmä všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a počet projektov podaných jedným žiadateľom.

Ako uviedol predseda BSK Pavol Frešo, vyšší územný celok (VÚC) môže poskytovať dotácie obciam na svojom území ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja VÚC. Príspevok sa môže poskytnúť právnickej i fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území kraja, a to len na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Poslanci BSK odporučili tiež vyčleniť ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu BSK na pokračovanie projektu z roku 2013 „Naša škôlka – náš kraj“ aj v roku 2014. Ako v diskusii pripomenuli, ide o projekt mimoriadneho významu, ktorý je spoločným záujmom BSK, miest, obcí a mestských častí v prospech celého regiónu. O dotácie tohto druhu sa môžu žiadatelia ešte stále uchádzať.

Krajské zastupiteľstvo na druhej strane vylúčilo z programu rokovania body týkajúce sa informácie o vyhodnotení spustenia prvej etapy Integrovaného dopravného systému (IDS) a plánovaného zavedenia druhej etapy. Prvá etapa IDS bola spustená 1. júna 2013 na území hlavného mesta SR a v okrese Malacky, ktorou sa realizovala čiastočná tarifná integrácia - zavedenie predplatných cestovných lístkov platných na integrovanom území u dopravcov Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko.

Predmetom druhej etapy IDS je zavedenie ponuky predplatných cestovných lístkov v rovnakom rozsahu ako v prípade okresu Malacky aj na okresy Pezinok a Senec a tiež na priľahlé obce spadajúce do Trnavského kraja, dopravne napojené na Bratislavu a ďalšie mestá a obce v Bratislavskom kraji. Jedným z dôvodov odloženia týchto materiálov v krajskom zastupiteľstve je, že sa pripravuje koordinácia v dopravnej oblasti k začiatku platnosti nových cestovných poriadkov pre obdobie 2014-2015. Na prípravu týchto zmien bola zriadená pracovná skupina, v ktorej má každý objednávateľ dopravných výkonov svojho zástupcu.

Základnou filozofiou koordinácie je stanoviť koľajovú dopravu ako nosnú v tých reláciách, kde má z kapacitných aj ekonomických dôvodov svoje opodstatnenie. Autobusová doprava zostane obsluhovať oblasti bez napojenia na koľajovú dopravu, respektíve tam, kde by prevádzka koľajovej dopravy nebola efektívna. Bez tejto dopravnej optimalizácie by boli finančné prostriedky do dopravy v Bratislavskom kraji vynakladané neúčelne a neefektívne, doprava by pre objednávateľov bola drahšia a očakávané efekty z integrácie by sa dostavili neskôr alebo vôbec nie.