< sekcia Regióny

Jarná záplava v delte Dunaja by mala začať v druhom aprílovom týždni

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť.

Bratislava 29. marca (TASR) - Jarná záplava vo vnútrozemskej delte Dunaja by sa mala začať v druhom aprílovom týždni. Voda tam bude pretekať na úrovni 90 kubických metrov za sekundu. Počas letnej záplavy by mali vodohospodári otestovať prietok na úrovni 120 kubických metrov za sekundu. Pre TASR to uviedla Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).

Ochranári spustili minulý rok petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja. Požadovali v nej viac vody pre oblasť dunajských luhov medzi Dobrohošťou a Sapom. Petícia podľa Froncovej poslúžila ako základ k rokovaniam s Vodohospodárskou výstavbou (VV) koncom roka 2020. "V rámci rokovaní sa dohodlo zopár zmien vo vodnom režime vnútrozemskej delty Dunaja, ktoré vnímame pozitívne, a zopár zmien, ktoré vnímame ako kompromis," poznamenala Froncová.

VV na základe požiadaviek vypracovala dodatok k súčasnému manipulačnému poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Stanovila v ňom dve simulované záplavy ročne, a to jarnú a letnú, ktoré budú čo najviac kopírovať prirodzené vodné stavy v Dunaji, priblížila Froncová. Zjednodušil sa aj administratívny systém záplav, čo BROZ tiež požadovalo.

V záplavovom režime sa s VV dohodol maximálny prietok 90 kubických metrov za sekundu. Ochranárka konštatuje, že to nie je zmena oproti minulým rokom, keď simulované záplavy prebiehali. "Bežné prietoky však budú prispôsobené zmenám vodnej hladiny v Dunaji, takže budú rozkolísané oproti súčasnému zimnému a letnému režimu," vysvetlila. Prietok 90 kubických metrov za sekundu je pre BROZ kompromisom. "Zo strany vodohospodárov je to kompromis rovnako, čo sa týka výroby elektrickej energie," podotkla Froncová.

"Do budúcnosti nám bola prisľúbená účasť na rokovaniach o zmene manipulačného poriadku, ktorý sa bude čoskoro aktualizovať, s cieľom v budúcnosti rokovať o vyšších prietokoch počas simulovaných záplav v území, nad 90 kubických metrov za sekundu," povedala Froncová.

Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.

Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 kubických metrov za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 kubických metrov za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 kubických metrov za sekundu.