Quantcast
< sekcia Regióny

BSK chce riešiť komplexnú obnovu svojich budov nadlimitnou zákazkou

Foto: TASR

Trvanie súťaže odhadol vzhľadom na množstvo firiem, ktoré by sa do nej mali prihlásiť, na 6 až 9 mesiacov.

Bratislava 21. mája (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude v priebehu najbližších štyroch rokov obnovovať a rekonštruovať budovy vo svojej správe prostredníctvom tendra s nadlimitnou zákazkou v hodnote 42 miliónov eur. Súťaž oficiálne vyhlási v piatok 22. mája.

"Chceme zrekonštruovať to, čo máme v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), i to, čo už máme v rozpočte schválené ako konkrétne položky," uviedol dnes na tlačovej konferencii predseda BSK Pavol Frešo. Dodal, že cieľom je nahradiť týmto spôsobom čiastkové opravy komplexnými ucelenými rekonštrukciami. "Opierame sa o to, že na to máme schválené prostriedky v rozpočte župy výhľadovo aj tri roky dopredu," povedal Frešo.

Ako upozornil riaditeľ BSK Valerián Potičný, kraj má v správe približne 400 budov. "Plán obnovy a rozvoja regiónu je úplne namieste a jeho cieľom je pozdvihnúť Bratislavský kraj," zdôraznil Potičný. Obnova by sa mala týkať rekonštrukcie budov, vytvorenia školských centier excelentnosti, opravy národných kultúrnych pamiatok, ale aj deinštitucionalizácie sociálnych služieb v kraji. Medzi projektmi, ktorých sa súťaž bude týkať, je napríklad rekonštrukcia polikliniky v Karlovej Vsi alebo oprava synagógy v Senci.

Keďže ide o nadlimitnú zákazku, súťaž bude zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Podľa riaditeľa odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania BSK Jána Keselého budú podmienky v tendri nastavené tak, aby sa zabránilo tomu, čo sa stalo v kauze Váhostav a podobných prípadoch. „V prípade, ak by víťaz neplnil svoje povinnosti voči subdodávateľom, BSK bude môcť zaplatiť priamo živnostníkom a malým firmám a túto pohľadávku uplatníme voči dodávateľovi,“ uviedol Keselý.

Trvanie súťaže odhadol vzhľadom na množstvo firiem, ktoré by sa do nej mali prihlásiť, na 6 až 9 mesiacov. Rozhodujúcim kritériom bude cena. "S tým, že sme nastavili prísne podmienky pre kvalitu, pre finančnú, personálnu a zariaďovaciu bezpečnosť. Ten, kto tieto podmienky splní, môže súťažiť o najlepšiu ponúknutú cenu," vysvetlil Keselý.