Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 1. marec 2024Meniny má Albín
< sekcia Regióny

BSK žiada viac peňazí z eurofondov na vedu a výskum

Foto: TASR/AP

V rámci nového programového obdobia 2014-2020 sa doteraz počítalo s 15-percentnou geografickou flexibilitou.

Bratislava 5. apríla (TASR) - Bratislavský kraj sa radí medzi viac rozvinuté regióny Európskej únie, a preto má značne limitovanú oprávnenosť čerpať prostriedky z fondov EÚ. V rámci nového programového obdobia 2014-2020 sa doteraz počítalo s 15-percentnou geografickou flexibilitou, ktorá umožňuje financovať projekty mimo oprávneného územia. Okrem Slovenska ju chcú uplatniť aj Česko a Maďarsko. Touto problematikou sa zaoberal aj výbor REGIO Európskeho parlamentu na svojom ostatnom zasadnutí, ktorému predsedá poľská poslankyňa a bývalá eurokomisárka pre regionálny rozvoj Danuta Huebner.

Spoločné chápanie flexibility má zohľadňovať potreby regiónov hlavných miest ako významných rozvojových pólov krajín. V súčasnosti prebieha v komisii diskusia výkladu flexibility medzi kategóriami regiónov. "Tento reštriktívny výklad by mohol mať negatívny dopad na viaceré operačné programy Slovenska aj na Bratislavský kraj," povedal stály predstaviteľ SR pri EÚ v Bruseli Ivan Korčok. So slovenskou diplomaciou spoločne lobujú za zachovanie flexibility maďarská a česká delegácia. "Chceme sa sústrediť na zjednodušenie čerpania pre priority Slovenska, ktoré zabezpečia jeho ekonomický rast. Sú to najmä investície do výskumu a inovácií," povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo. Zároveň upozornil na fakt, že Európska komisia vo svojich špecifických odporúčaniach pre Slovensko zdôraznila potrebu investícií do výskumu a inovácií.

Slovenská republika v návrhu Partnerskej dohody plánuje využiť flexibilitu predovšetkým v Operačnom programe Výskum a inovácie. Vyše 50 percent všetkých slovenských vedeckovýskumných kapacít je koncentrovaných práve v BSK, preto by malo použitie flexibility v tomto regióne významný dosah na celé Slovensko. Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje BSK využiť na financovanie opatrení proti následkom zmeny klímy cez ERDF.

"Naším partnerom sú vedecko-výskumné inštitúcie a vysoké školy, ktoré sú motorom výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. V prípade, že by im nebolo umožnené uchádzať sa o podporu zo štrukturálnych fondov, ktorú im zaisťuje 15-percentná flexibilita, Slovensko nenaplní svoje záväzky v oblasti výskumu a inovácie a hospodárskeho rastu," doplnil Frešo.

Komisia navrhuje preratúvanie alokácie na princípe pro-rata, pričom je takmer nemožné pro-rata podiel vypočítať vo vzťahu k adaptačným opatreniam proti zmene klímy, vedeckovýskumným projektom, rozvoju administratívnych kapacít či projektom e-governmentu, ktoré sú koncentrované v BSK s dosahom na celú SR. Uplatnenie pro-rata princípu by pre BSK znamenalo ďalšie zníženie aj tak limitovanej alokácie, ktorá by sa musela rozdeliť na čisto sektorové a regionálne priority a v prípade, že by bol zavedený, zlé výsledky v ostatných regiónoch SR by negatívne ovplyvnili aj výsledky BSK.