< sekcia Regióny

Program rozvoja bratislavského kraja čaká verejné prerokovanie

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavu. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Verejné prerokovanie sa uskutoční na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici.

Bratislava 18. marca (TASR) – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na obdobie rokov 2021 až 2027, s výhľadom do roku 2030, čaká verejné prerokovanie. Spolu so strategickým dokumentom bude prerokovaná aj správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Verejné prerokovanie sa uskutoční v stredu 24. marca kombináciou prezenčnej a dištančnej formy účasti verejnosti, pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení.

"Rastúca urbanizácia, zvyšujúci sa vek obyvateľov, zhoršujúca sa dopravná situácia, či nedostatok miest v školách, škôlkach i zariadeniach sociálnych služieb alebo nedostatok lekárov. Aj na tieto témy reaguje pripravovaná stratégia," priblížila hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Na dokumente pracuje kraj od roku 2019, keď bola spracovaná a prerokovaná jeho analytická časť. Vlani prebehli diskusie so zástupcami všetkých obcí, miest a mestských častí na území kraja, ale tiež so sociálno-ekonomickými partnermi z viacerých oblastí, ako aj s ministerstvami a ich analytickými inštitútmi. Oslovených bolo viac ako 400 partnerov.

Verejné prerokovanie sa uskutoční na Úrade BSK na Sabinovskej ulici. Počas neho bude môcť verejnosť zadávať svoje pripomienky, návrhy či podnety. Pripomienkový formulár na ich vpisovanie je už zverejnený na webovej stránke kraja, pripomienky budú zodpovedané priamo počas verejného prerokovania, respektíve písomne. V prípade osobnej účasti je povinná registrácia vopred, a to do 19. marca. Z dôvodu zabezpečenia hygienických opatrení sú však kapacity obmedzené.

Bližšie informácie k verejnému prerokovaniu sú k dispozícii na webe BSK.