< sekcia Regióny

Bratislavský kraj spustil projekt deinštitucionalizácie zariadení DSS

Na snímke zľava predseda komisie zdravotníctva a sociálnych vecí úradu BSK Juraj Štekláč, riaditeľka úradu BSK Patrícia Mešťan, predseda BSK Juraj Droba, poslankyňa NR SR (Za ľudí) Jana Žitňanská počas symbolického poklepkania základného kameňa budúcich zariadení sociálnych služieb v rámci tlačovej konferencie Bratislavského samosprávneho kraja k spusteniu deinštitucionalizácii zariadení sociálnych služieb, 12. augusta 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Predseda BSK Juraj Droba poklepal v stredu základný kameň dvoch takýchto stavieb, a to v bratislavskej Rači a v Modre.

Bratislava 12. augusta (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. Veľké domovy sociálnych služieb sa zmenia na menšie zariadenia rodinného typu. Predseda BSK Juraj Droba poklepal v stredu základný kameň dvoch takýchto stavieb, a to v bratislavskej Rači a v Modre. Celkové náklady na oba projekty sa pohybujú na úrovni 7,5 milióna eur.

"Deinštitucionalizácia je krokom vpred v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Bratislavský kraj je jedným z prvých na Slovensku, ktorý prenáša víziu do reality. Zároveň vyčlenila z vlastného rozpočtu pol milióna eur, ktoré išli na nákup nehnuteľností," skonštatoval Droba s tým, že kraj chce takto pokračovať aj pri ďalších jeho zariadeniach.Deinštitucionalizácia znamená nahradenie kapacitne veľkých domovov sociálnych služieb malými komunitami prijímateľov sociálnych služieb. Tie budú rešpektovať ich individuálne potreby a zároveň budú prirodzenou súčasťou väzieb a sociálnych vzťahov v ich prirodzenom prostredí. V praxi to bude teda znamenať osobnejší kontakt a prístup ku klientom v menších komunitách.

Podľa riaditeľky Úradu BSK Patrície Mešťan prináša takéto zjednodušenie plynulú zmenu troch princípov, a to prostredia, prístupu a prijatia. "Klienti budú mať viac životného priestoru. Sami sa budú rozhodovať, kedy budú oddychovať alebo raňajkovať, nie podľa daného plánu zariadenia. Klientov začleníme viac do komunity," priblížila Mešťan. Zdôraznila, že sociálna a zdravotná starostlivosť budú v plnej miere zabezpečené.

Komplexná deinštitucionalizácia bude zabezpečená v rámci Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre. Veľkokapacitné zariadenie bude nahradené tromi postavenými dvojdomami v Častej a Dubovej, debarierizovaným rodinným domom v Modre a zrekonštruovanými priestormi v Modre-Kráľovej. Pozitívne sa tým mal podľa kraja ovplyvniť život 50 klientov.

V prípade Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači pôjde o čiastočnú deinštitucionalizáciu, keďže kraj zrekonštruuje priestory na Strelkovej ulici. Slúžiť budú minimálne 12 klientom, ktorým bude poskytovaná ambulantná služba, ďalším 24 bude poskytovaná pobytová forma v novostavbe na Račianskej ulici, ale aj na spomínanej Strelkovej ulici.

Celý proces deinštitucionalizácie by mal trvať dva roky.