< sekcia Regióny

Bratislavský kraj vstúpi do projektu bioregulácie komárov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Trvanie projektu je naplánované od apríla 2021 do decembra 2022. Projekt by však mal byť udržateľný aj po jeho ukončení.

Bratislava 18. decembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj sa stane partnerom projektu Mosquito bioregulation, teda biologickej regulácie komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území. Do projektu cezhraničnej spolupráce má kraj vstúpiť už v roku 2021. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci. Projekt je zaradený aj do Akčného plánu BSK.

Hlavnou aktivitou kraja bude vytvoriť spoločnú platformu pre partnerov projektu, ale tiež dopracovanie a testovanie nových funkcionalít mobilnej aplikácie na monitoring potenciálnych liahnísk komárov na celom pohraničnom území. Zamerať sa bude potrebné na pravidelné monitorovanie liahnísk komárov, optimálne načasovanie aplikácie biologického prostriedku a aplikáciu prípravku v ťažko dostupných lokalitách.

Ďalšou úlohou bude obstaranie a aplikovanie biologického prípravku BTI v lokalitách, vybraných na základe ich špecifík. Má ísť o lokalitu Devínske jazero, ktorá pre jej veľkú rozlohu a členitosť neumožňuje pri vyliatí vody do inundácie Moravy aplikáciu BTI pozemnými metódami. V tomto prípade má ísť o spoločné úsilie kraja a hlavného mesta.

Ďalšia lokalita je pri obci Vysoká pri Morave, ktorá bola vybratá pre časté a opakované záplavy, a to nielen pri povodniach na rieke Morava, ale aj pri vytlačení vodnej hladiny z koryta v dôsledku povodní na Dunaji. Vybraná bola aj lokalita Veľké Leváre – Gajary, rozsiahle lúky pri toku Moravy a zaplavovaný les.

„V rámci partnerstva budú testované aj nové možnosti aplikácie BTI, najmä zo vzduchu, teda za pomoci vrtuľníka či dronu," približuje BSK. Taktiež by sa mali preškoľovať dobrovoľníci, ktorí by mali pomáhať v menej dostupných miestach.

Biologická a k životnému prostrediu šetrná regulácia komárov je jednou z priorít BSK. Napriek tomu, že boj s komármi je primárne v kompetencii obcí, Bratislavský kraj deklaruje snahu pomáhať starostom a ľuďom v dotknutých územiach pri ich premnožení. A to monitoringom liahnísk komárov, vytvorením mobilnej aplikácie na ich monitorovanie, či používaním BTI od roku 2018.

Trvanie projektu je naplánované od apríla 2021 do decembra 2022. Projekt by však mal byť udržateľný aj po jeho ukončení.