< sekcia Regióny

Budovu okresného súdu vo Vranove nad Topľou nezateplili zámerne

Na snímke budova Okresného súdu v meste Vranov nad Topľou, ktorá je na zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky v utorok 14. júla 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Jana Ďurašková

rvé správy o budúcej výstavbe novej účelovej budovy súdu vo Vranove pochádzajú z roku 1909.

Vranov nad Topľou 14. júla (TASR) – Budovu okresného súdu vo Vranove nad Topľou počas jej rekonštrukcie nezateplili zámerne. Majiteľ od svojho úmyslu upustil na základe intervencie pamiatkarov, celý areál súdu je od minulého roka na zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Informoval o tom Anton Liška z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Prešove na internetovej stránke pamiatkarov.

Areál, pozostávajúci z hlavnej súdnej budovy, vedľajšej súdnej budovy, väzenia a ohradného múru s oplotením, považuje Liška za "unikátny". "Prvé správy o budúcej výstavbe novej účelovej budovy súdu vo Vranove pochádzajú z roku 1909. Uhorské ministerstvo spravodlivosti v danom roku vyhovelo žiadosti tamojšieho slúžnovského úradu a rozhodlo, že sumou 120.000 korún sa s výstavbou reprezentačnej budovy súdu vo Vranove nad Topľou začne na jar v roku 1910," priblížil Liška s tým, že všetky tri objekty sa skutočne podarilo počas jedného roka i postaviť. Areál odvtedy, s výnimkou 60. rokov 20. storočia, keď Vranov nad Topľou stratil štatút okresného mesta a do budovy súdu sa presťahovalo Poľnohospodárske odborné učilište z Michaloviec, až dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu.

Obnovu, ktorú všetky tri pamiatkové objekty v uplynulých rokoch podstúpili, považuje Liška za "pamiatkarsky správnu". KPÚ pritom podľa jeho slov usmerňoval až druhú polovicu stavebných úprav, obnovu fasády a exteriérových omietok na ohradnom múre. Namiesto zateplenia tak budovy získali vápenno-cementové omietky a priedušný fasádny náter, pričom došlo k rešpektovaniu architektonického výrazu fasád. Liška tiež ocenil rekonštrukciu striech, ku ktorej vlastník objektov pristúpil takisto bez metodickej pomoci pamiatkarov. "Vďaka tomu si exteriér hlavnej a vedľajšej súdnej budovy zachoval autentický výraz a pre budúce generácie sa podarilo ochrániť historické krovové konštrukcie," uzavrel.